Meest recente update: woensdag 14 juni 2017 14:03:16

woensdag 14 juni 2017 14:02:55
Rob Kramer wordt nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten

Schout-bij-nacht Rob Kramer is per 22 september de nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten. In die functie is hij tevens admiraal Benelux. Hij wordt op 11 september bevorderd tot vice-admiraal. Kramer volgt luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk op die na 39 jaar met functioneel leeftijdsontslag gaat.


woensdag 14 juni 2017 11:39:50
Kolonel b.d. L.C. Schreuders overleden

Op maandag 12 juni 2017 is in zijn woonplaats Weert de ere-voorzitter VOKS, kolonel b.d. L.C. Schreuders (93) overleden.
Kolonel Schreuders, bij velen beter bekend als 'Leen' richtte samen met generaal b.d. Tack in 1977 de Vereniging Oud Korea Strijders op.
Zowel generaal Tack als kolonel Schreuders maakten deel uit van het 1e Nederlands Detachement Verenigde Naties, dat participeerde in de Korea oorlog.


zaterdag 29 april 2017 10:40:22
Afdeling Fryslân

De afdelingen West-Friesland en Friesland midden zijn opgegaan in de Afdeling Fryslân. In de zoekstructuur van deze website zal dit binnenkort verder worden aangepast.

Via de oude pagina's van genoemde afdelingen is op dit moment in ieder geval de bestuurssamenstelling en de agenda reeds te vinden.


zaterdag 29 april 2017 9:40:22
Lintjesregen

Met grote trots kregen vier van onze leden daags voor de verjaardag van de Koning te horen dat het Zijne Majesteit had behaagd hen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en kregen zij de daarbij behorende versierselen opgespeld. Te weten: de heer W. Witvliet, adjudant A. van Eldik, de heer B. Vlegels en mevrouw B.J. Hampel. Allen van harte gefeliciteerd namens het gehele Bondsbestuur. Meer aandacht voor de gedecoreerden in het eerstvolgende Bondsblad.


zaterdag 15 april 2017 8:29:33
IN MEMORIAM HARRY LITTEL

Harry Na een ongelijke strijd gedurende een betrekkelijk kort ziektebed is Harry Littel,ons lid en penningmeester van de afdeling Woerden overleden. Zowel voor onze vereniging als voor de BNMO en het COMM heeft hij zich jarenlang met grote inzet ontfermd over de financiële administratie. Harry was 63 jaar.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden veel sterkte om dit verlies te dragen.

Rust zacht Harry.


vrijdag 14 april 2017 7:30:02
Nieuws van de afdeling Afdeling Amstelland

Zie de agenda van de afdeling.


KORT NIEUWS

Nederlandse F-16's bereiden zich voor op nieuwe missies
Nederlandse F-16's bereiden zich momenteel met buitenlandse collega's voor op toekomstige missies. Elf landen vervullen in internationaal verband hun rol volgens gesimuleerde realistische scenario's. Dat gebeurt sinds 5 juni, vanaf de Franse Landivisiau Naval Airbase, tijdens de zogenoemde NATO Tiger Meet..

93-jarige veteraan onthult monument voor Engelandvaarders Op vrijdag 9 juni vond op de boulevard van Katwijk aan Zee de officiële onthulling plaats van een herdenkingsmonument voor de Engelandvaarders. Een aantal moedige mannen trachtten in 1941 vanuit deze plaats in een kano aan de Duitse bezetter te ontsnappen. Kunstenaar Jurriaan van Hall heeft dit verbeeld in twee peddelende Engelandvaarders.
De officiële onthulling van het monument werd verricht door de voorzitter van het Genootschap Engelandvaarders, veteraan van de Prinses Irenebrigade, generaal-majoor bd Rudi Hemmes en de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal Hans van Griensven.

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt dankzij:
Nationale Postcode Loterij en BankGiro Loterij
ondersteunen vfonds


maandag 30 januari 2017 10:37:16
Bereidheid Nederlander

Uit een Amerikaans onderzoek onder 64 landen blijkt dat slechts 15% van de Nederlanders bereid is om voor ons land te vechten. Nederland staat daarmee op de een-na-laatste plaats van de 64 onderzochte landen. Een treurig gegeven dat aangeeft hoe naïef we in dit land zijn en vrijheid kennelijk nog te veel als vanzelfsprekend zien, oorlog een 'ver-van-onze-bed-show'. Het geeft des te meer aan dat Defensie wel heel erg zuinig mag zijn op al die mannen en vrouwen die zich wél bereid zijn om zich in te zetten, voor Nederland en een stabielere wereld. De hoogste tijd dus voor een sterke verhoging van het defensiebudget dat een einde moet maken aan de onzekerheid onder ons Defensiepersoneel en hen de middelen geeft die nodig zijn om tot de gewenste slagkracht te komen. Al was het maar omdat we dat na 1945 verplicht zijn aan degenen die toen voor onze vrijheid streden. Een vrijheid die we te weinig koesteren en beschermen.


donderdag 8 december 2016 10:31:30
Nieuwe IGK

Generaal-majoor Hans van Griensven is per 1 februari Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK).Hij is dan tevens Inspecteur der Veteranen en Inspecteur der Reservisten. Van Griensven wordt bevorderd tot luitenant-generaal neemt de functie over van luitenant-generaal Bart Hoitink. Deze luchtmachtgeneraal is dan iets langer dan 2,5 jaar IGK en gaat met functioneel leeftijdsontslag.

Van Griensven

dinsdag 1 november 2016 7:42:28
Museum op begraafplaats Margraten

Als alles gaat zoals gepland, moet er in 2020 op de Amerikaanse militaire begraafplaats in Margraten een museum staan. Nederland viert dan 75 jaar bevrijding.

Margraten

"Eindelijk", zegt Wim Heuts, bestuurslid van de stichting Memorial Centrum Akkers van Margraten in een interview voor de Limburger: "We praten al jaren over een fysiek herdenkingscentrum op de begraafplaats zelf. De laatste jaren is het op dat front wat stil geweest. Maar met de presidentsverkiezingen in het verschiet, komt daar gelukkig weer schot in."
"Bij de Amerikanen heeft Margraten een apart plekje", zegt wethouder Jos Custers van Eijsden-Margraten. "Dat komt doordat alle graven hier zijn geadopteerd en worden verzorgd. We merken dat de Amerikanen dat bijzonder waarderen."

Copyright Bond van Wapenbroeders