Meest recente update: donderdag 13 oktober 2016 14:25:25

donderdag 13 oktober 2016 14:21:26
Bestuurstafel

Als u dit leest is de zomer al weer voorbij en kijken we terug naar wat er dit jaar allemaal is gebeurd. Opnieuw hebben we van een aantal Wapenbroeders en Wapenzusters afscheid moeten nemen. We herdenken hen met respect en eerbied.
Tijdens de laatstgehouden Algemene Leden Vergadering (ALV) hebben wij gevraagd naar kandidaten voor de functie van Algemeen Voorzitter, omdat ook Henk Molenkamp na een lange strijd ons is ontvallen door een slopende ziekte.
Met veel genoegen kan ik u mededelen, dat we een goede kandidaat hebben gevonden in de persoon van luitenant-kolonel Edwin Saiboo. Een energieke man met veel potentie, die zich bereid heeft verklaard om zich voor deze functie beschikbaar te stellen. Tijdens de eerstvolgende Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV) zal hij zich aan u presenteren. Ik hoop van harte, dat hij dan door u zal worden gekozen als onze nieuwe Algemeen Voorzitter. Tot die tijd neemt zoals u weet onze Algemeen Secretaris Cees van Vliet de functie van Algemeen Voorzitter waar.
De oplettende lezers onder u, die ook het SOBAT-gedeelte lezen, hebben hierin waarschijnlijk iets 'vreemds' ontdekt in het vorige nummer. Die tekst hebben ze al eerder gelezen. Dat klopt. Door een foutje is de inhoud van het vorige nummer geplaatst. Alle leden van de VOMI hebben van de drukker van een nieuw exemplaar ontvangen. Dit geldt niet voor de Wapenbroeders. Ik kan u trouwens aanraden om het SOBAT-gedeelte te lezen. Daar staan best interessante artikelen in. Trots ben ik op wat ik wel eens noem de 'club van Jim Overklift'. Op 14 augustus hebben zij opnieuw op een voortreffelijke wijze hun steun verleend bij de jaarlijkse herdenking in Amstelveen van de gevallenen en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en van die in Nederlands-Indië in het bijzonder. Tijdens een plechtige ceremonie hebben zij onder andere opgetreden in de vorm van een Banierwacht. Iets waar zij terecht veel respect en waardering voor hebben gekregen. Dit is het weer van de bestuurstafel. Namens het Bondsbestuur, de redactie en alle onmisbare vrijwilligers en medewerkers wens ik u het allerbeste toe en graag tot ziens. Met Wapenbroederlijke groet,
Ad Kroeseklaas
2e Secretaris/Ledenadministratie


donderdag 13 oktober 2016 14:18:59
Afdelingsnieuws

Er is weer nieuws van de afdeling ZW Drenthe / NW Overijssel en de afdeling Amstelland


donderdag 13 oktober 2016 7:39:34
Geen Luchtmachtdagen in 2017

De Luchtmachtdagen die in de zomer van 2017 zouden worden gehouden op de Vliegbasis Volkel gaan niet door. Dit besluit is genomen omdat de Luchtmacht heeft besloten meer tijd te willen steken in training en het herstellen van de brede inzetbaarheid. Volgens een woordvoerder zou er na de inzet in onder meer het Midden-Oosten behoefte zijn aan een adempauze.


zondag 2 oktober 2016 15:44:40
Opschudding

Een verhelderende visie van Martin Elands, Hoofd Kennis- en onderzoekscentrum van het Veteraneninstituut op de comotie rond het boek 'De brandende kampongs van Generaal Spoor'. Helaas wordt de inhoud van dit boek door de media her en der wel erg ongenuanceerd geïnterpreteerd.


maandag 29 augustus 2016 8:25:51
Nico Buis (1938-2016)

Vorige week overleed voormalig Bevelhebber der Zeestrijdkrachten VADM b.d. Nico Buis. Buis had van 1992 tot en met 1995 de leiding over de Koninklijke Marine. Ondanks directiefuncties bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en Smit International, bleef Buis in de ruim 30 jaar na zijn vertrek bij de marine erg betrokken bij het reilen en zeilen van de zeemacht.

Nico Buis

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt dankzij:
Nationale Postcode Loterij en BankGiro Loterij
ondersteunen vfonds


KIJKTIPS
Adelborsten

Zo'n 120 jongeren melden zich ieder jaar aan voor de officiersopleiding van de Koninklijke Marine. Deze jongens en meiden van gemiddeld achttien jaar zien hun toekomst bij de Koninklijke Marine. Deze documentaire is hier terug te zien.

Adelborsten

Vredesmacht onder vuur

Zuid-Libanon, 1980. In de ochtend van 25 december zien Nederlandse soldaten van vredesmacht Unifil hoe Israelische militairen de lichamen van een aantal gedode Palestijnse infiltranten bij elkaar leggen en vinden er vervolgens ontploffingen plaats. Hun verslag resulteert in een onderzoek van de Verenigde Naties. De VN concludeert: u hebt niet gerapporteerd wat u zag, maar wat u dacht te zien. De Nederlandse militairen blijven verbaasd achter.
Deze uitzending van 'Andere Tijden' van 22 december is terug te zien op
http://gemi.st/NPS_1218718


KORT NIEUWS

Defensie vliegt niet meer met gele reddingshelikopter
Defensie vliegt met ingang van 1 januari 2015 niet meer met de bekende gele AB-412 reddingshelikopter. De toestellen van het Defensie Helikopter Commando worden afgestoten. Daarmee valt binnenkort ook het doek voor 303 Squadron dat is gestationeerd op Vliegbasis Leeuwarden.
De 3 AB-412-helikopters werden dit jaar meer dan 230 keer ingezet om patiënten te vervoeren of om deel te nemen aan zoekacties naar vermiste personen, de SAR-taak (search and rescue). In totaal vlogen de helikopters van 303 Squadron bijna 5.500 levensreddende en spoedeisende vluchten. Vanwege de komst van de nieuwe NH-90 maritieme helikopter is besloten de AB-412's weg te doen.

KMS-vlag neergehaald in Weert
De Van Horne Kazerne is 19 december dicht. Na dik 60 jaar verdwijnt de Koninklijke Militaire School (KMS) uit Weert en daarmee de bakermat voor generaties aan kaderleden. Die bakermat komt nu in Ermelo te liggen.
De sluiting van de Van Horne kazerne ging gepaard met het nodige ceremonieel. Kolonel Ton Nijkamp, de huidige commandant KMS, nam het vaandel in ontvangst uit de handen van de burgemeester van Weert, Jos Heijmans. Dit alles onder toeziend oog van (oud)militairen, betrokken inwoners en een klein peloton leerlingen. In zijn afsluitende woord benadrukte Nijkamp de goede band met de stad. Hij zei er vertrouwen in te hebben dat de school zijn eigen plek kan krijgen in Ermelo.
Burgemeester Heijmans sprak van een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Weert. "Veel inwoners zijn er niet blij mee. Het is in mijn ogen nog steeds onnodig dat deze kazerne sluit." Wel was hij zeer te spreken over de inzet van de huidige commandant om de kazerne te behouden en te moderniseren. Als dankbetuiging daarvoor kreeg kolonel Nijkamp de erepenning overhandigd door de burgemeester.

Luchtdoop voor zieke kinderen
50 chronisch zieke en gehandicapte kinderen beleefden 7 juni een unieke dag. Ze kregen allemaal een individuele vlucht in een sportvliegtuigje en mochten zelfs de stuurknuppel vasthouden. De Stichting Hoogvliegers en de Koninklijke Luchtmacht maakten het mogelijk.
De jaarlijkse Hoogvliegersdag vond plaats op Vliegbasis Leeuwarden. De toestellen kwamen van vliegvelden uit heel Nederland.

Copyright Bond van Wapenbroeders