Afdeling Fryslân

Bestuur

Voorzitter
G. Huisman
Schwarzenberghlaan 71
9201 KA Drachten
Telefoon:0512-524628
E-mail: gerbenhuisman@zonnet.nl
Secretaris
A.K. van der Heide
De Fennen 101
8918 CD Leeuwarden
Tel:058-2661041
E-mail: akvdheide@online.nl
Penningmeester
R.J. van der Sanden
Vlaslaan 39a
9244BX Beetsterzwaag
Telefoon: 0512-358818
E-mail: rjvandersanden@gmail.com
Activiteiten Coördinator
A.K. van der Heide
De Fennen 101
8918 CD Leeuwarden
Tel:058-2661041
E-mail: akvdheide@online.nl
   

Lid van Bestuur
A. Joosse PR/VC en reiscommissie
A.C. Bogers

Activiteitencommissie
A.K. van der Heide
G. Huisman
A.C. Bogers

Bij eventuele vragen/mededelingen, ziekte of ziekenhuisopname gelieve u contact op te nemen met de secretaris.


maandag 4 februari 2019
Kranslegging Woudenberg

Op 22 januari vond de jaarlijkse herdenking plaats bij het monument aan de Woudweg te Dokkum ter nagedachtenis aan de 20 gevangenen uit Leeuwarden en Groningen die hier op 22 januari 1945 werden gefusilleerd. De Bond van Wapenbroeders was bij deze herdenking uitgenodigd. Aan deze jaarlijkse uitnodiging werd door een delegatie van de Wapenbroeders deelgenomen. Er werd een krans gelegd door de burgemeester H. Apotheker namens B.e.W. van de gemeente Noardeast- Fryslân en twee leerlingen van het Dockinga College . Daarna legden dhr. G. Westra en G. Huisman een bloemstuk namens de Bond van Wapenbroeders Afdeling Fryslân. Verder waren aanwezig familie en vrienden van de slachtoffers en inwoners van Dokkum en +/- 70 leerlingen van het Dockinga College. Na de opening en ontvangst begon dhr. Geert van Lonkhuyzen, dagelijks bestuurder van het Dockinga College met de volgende woorden: Losing dreams, you've come to care about En vervolgde, Je dromen verliezen, en van hen die je lief zijn; het overkwam twintig mannen op 22 januari 1945, vandaag precies 74 jaar geleden.
Luister naar dit gedicht:

Opdat wij niet vergeten
Vele jaren later
Dragen mensen nog de littekens op hun ziel
Dreunt oorlog door in verdere generaties

Vele jaren later
Zwijgen mensen
Vergeten mensen
Mensen leven door
Vele jaren later

Leven de gestorvenen voort in het verdriet
Getekend door de pijn van een periode vol ellende
In de hoop dat niemand dit meer hoeft mee te maken
Want het gevoel van de oorlog sterft nooit

Wie zijn geschiedenis kent, is klaar voor de toekomst
Van de mensen die de Tweede Wereldoorlog meemaakten is er bijna niemand meer in leven die vanuit eigen ervaring kan vertellen over de verschrikkingen uit die tijd. Maar we hebben ze die verhalen wel horen vertellen. En we kunnen bijvoorbeeld lezen wat ze ons nalieten. Zoals mijn oom Hans. Hij had de pech dat hij als19-jarige jongen meemaakte dat de oorlog uitbrak. Binnen een paar dagen stond zijn leven op de kop. In plaats van naar school, moest hij met een geladen bajonetgeweer over zijn schouders wachtlopen in zijn eigen woonwijk.In Batavia, in het voormalige Nederlands Indië Hij moest in dienst als KNIL-soldaat. Maakte mee hoe Japan de macht overnam in zijn land. En ..... hij werd gevangen genomen.

Daarover schrijft hij onder andere:

De Jap heeft ons allemaal gemillimeterd. Mooie jongens vinden dat vreselijk en laten hun haar weer wat groeien. Maar zodra de jap dat tussen duim en wijsvinger kan grijpen, rukt hij er aan. Als je niet eerbiedig genoeg doet naar hun zin of je kijkt verkeerd, halen ze uit met de vlakke hand. Je moet dan "harigato" zeggen, dankuwel .....

Oom Hans moest onder de tropenzon werken aan de Birma spoorlijn en als havenkoeli zakken rijst van 60 kg per stuk over een smalle loopplank naar het scheepsdek brengen. En als eten kreeg hij in die tijd twee klodders rijst per dag.
In zijn herinneringen stelt hij zichzelf de vraag: ......Wat is er zo verschrikkelijk aan die tijd?
En hij geeft ook antwoorden:

* Dat je niets bent. Rechteloos, met een diep knagende pijn van honger.
* Dat je door de ondervoeding aan niets anders meer kunt denken dan eten. Hoe smaakt een aardappel ook alweer? Of een ei? Hoe smaakten zoet en zout eigenlijk?
* Dat je niets weet van je familie. Dat je niet weet wat er gebeurt of komen zal.
* Dat het altijd te koud is. Of te nat. Of te heet en te droog .....
* Dat er ieder moment iemand kan komen om je te straffen of je over te plaatsen. En dat je steeds te horen krijgt dat als de Amerikanen komen jij als eerste zal worden opgeruimd .....


Hans was net zo lang als ik (1.91 m) en woog op het laatst nog maar 46 kilo. Oom Hans had geluk. Nadat hij meemaakte dat er een atoombom viel op Nagasaki werd hij vrij gelaten en kon hij beginnen aan een tocht terug naar Nederland. Dat geluk hadden de twintig mannen die wij vandaag gedenken niet. Ook zij waren gevangenen van een bezetter. Zij hadden niets te kiezen. Zij werden door die onderdrukker willekeurig uitgekozen in de gevangenissen van Groningen en Leeuwarden en naar de Woudweg hier in Dokkum gebracht. Daar werden ze gefusilleerd als vorm van wraak. Rechteloze slachtoffers van een meedogenloze vijand.

Wij herdenken hun namen jaarlijks om daarmee onze diepe wens en vurige hoop levend te houden dat zoiets nooit meer zal gebeuren. Wij noemen nu de namen van de twintig vermoorde mannen en als de laatste naam geklonken heeft blijft het stil .....

Bovenstaande verhaal van Geert leert ons dat we niet mogen vergeten en er even bij stilstaan, bij wat geweest is. En dan een dag later dit mailtje te krijgen :nogmaals: zeer gewaardeerd hoe u en uw medebroeders acte de présence gaven als eerbetoon aan hen die WOII niet overleefden.


donderdag 13 december 2018
Kerstdiner

Als voorzitter van de Bond van Wapenbroeders Afd.Fryslân, Gerben Huisman mag ik u allen namens het bestuur hartelijk welkom heten bij ons kerstdiner op de vliegbasis Leeuwarden. Fijn dat u met zovelen gehoor hebt gegeven aan de uitnodiging.
Ook verwelkomen wij dhr. Moorlag en mevr. Moorlag van de VOMI. Vereniging Oud-militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers. Maar ook een bijzonder welkom aan dhr. Edwin Dokter, hij is onze Regio vertegenwoordiger van de Bond van Wapenbroeders voor de provincie Groningen, Friesland en Drenthe.
Kerst is het gezelligheidsfeest bij uitstek. In de koude en donkere wintermaanden is het de ideale tijd om als familie en vrienden en Wapenbroeders en zusters bij elkaar te zijn.
Maar ook een tijd van herdenken. En denk aan het woord vrede, vrede wordt in positieve termen gedefinieerd als een heilzame toestand van rust en harmonie. Dat woord vrede zou ik aan onze wereldleiders willen voorleggen.
Op 11 november jl. hebben in Frankrijk 70 wereldleiders en andere hoogwaardigheidsbekleders de 1ste wereldoorlog herdacht. Daarna gewoon doorgegaan met waar zij mee bezig zijn. Frankrijk de gastheer van 11 november verkoopt voor miljarden aan Saoedi-Arabië. Dat geld zou men ook kunnen gebruiken om de armoede en de honger te bestrijden.
Denk met kerst aan degene die zijn uitgezonden en nog op uitzending zijn. En ik denk dat vele van de hier aanwezigen dit met mij doen. Maar denk ook het thuisfront die zijn of haar partner moet missen met de kerst en wat te denken van hun kinderen. Denk ook aan mijn schoonvader een KNIL militair die vanaf januari 1942 bijna 4 Jaar krijgsgevangene is geweest op Hainan een Chinees eiland door de Jap bezet. Denk ook dat een uitzending heden ten dage niet altijd een vredesmissie is, in bijzondere gevallen zelfs een vecht missie.
Waarom proberen we niet met elkaar van deze wereld een leefbare wereld te maken? Een Utopie, of moeten we ons er maar bij neer leggen? Later wordt het beter, beter wordt het later. Geloof me, vast als we dit hebben gehad.

Ogenblik stilte a.u.b.

Ik wens u een smakelijk en een genoeglijke avond.

Aan het einde gekomen van een bijzonder kerstdiner, wil ik u namens het bestuur bedanken voor uw aanwezigheid en wens u en degene die u lief en dierbaar zijn en hele fijne en gezellige kerstdagen en voor al een gezond 2019. Ook veel geluk. Geluk is de kunst om een bloemstuk te maken van de bloemen waar je bij kunt. Maar die moet je wel zelf plukken.
Het bestuur hoopt u allen weer te zien op onze nieuwjaarsreceptie op woensdag 9 januari om 14.00 uur bij Ien en Mien in Goutum.


Agenda

Agenda / Actviteiten

ACTIVITEITEN 2019


woensdag 9 januari
Nieuwjaarsreceptie BvW
Ien en Mien 14.00 uur

dinsdag 22 januari
Dodenherdenking monument Dokkum
09.30 uur

woensdag 20 februari
Ledenjaarvergadering BvW
Ien en Mien 14.00 uur

donderdag 7 maart
Bijeenkomst Vliegbasis
Afdeling Fryslân
14.00 uur

donderdag 04 april
Bijeenkomst Vliegbasis
Afdeling Fryslân
14.00 uur

zaterdag 27 april
Koningsdag

zaterdag 4 mei
Dodenherdenking Prinsentuin
20.00 uur

zondag 5 mei
Bevrijdingsdag

zaterdag 22 juni
Regionale Veteranendag Friesland
11.00 uur

woensdag 28 augustus
Herdenking Indië-monument
Rengerspark
18.30 uur

woensdag 4 september
Inloopmiddag BvW
Ien en Mien
14.00 uur

donderdag 19 september
Bijeenkomst Vliegbasis
Afdeling Fryslân
14.00 uur

donderdag 12 december
Kerstdiner vliegbasis
Afdeling Fryslân
18.00 uur

Ien en Mien, Buorren 13a, Goutum

gfhfhf
Copyright Bond van Wapenbroeders