Afdeling Hoogeland

Bestuur

Voorzitter
D.J. Schutte
Nipperusstraat 6
9971 AG Ulrum
Tel: 0595-401795
djschutte@ziggo.nl
Secretaris /PR
F. van Calcar
Allersmaweg 37
9891 TD Ezinge
Telefoon: 0595-621567
fiepko@vancalcar.com
Penningmeester / spelen
C. Eisema
D. Triezenbergstraat 24
9921 PG Stedum
Telefoon: 0596-551609
adres.keeseisema1943@hotmail.com
sprekers en catering
H.Smit
Onderdendamsterweg 36-B
9951 TD Winsum
Tel.: 0595-441491
9951td36b@hetnet.nl
vice-voorzitter / social media
R. Oosterbeek
Hilmaarweg 46
9921 RG Stedum
Tel. : 0596-551088
roos-ilana@hotmail.com
 

Agenda

Agenda / Actviteiten

Eerstvolgende bijeenkomsten: 17 februari 17 maart 21 april 16 juni Mededelingen, verslagen en wetenswaardigheden zijn ook te vinden op onze facebook pagina https://www.facebook.com/BvWtHoogeland
gfhfhf
Copyright Bond van Wapenbroeders