Afdeling Kennemerland

Bestuur

Voorzitter a.i.
Patrick van der Vegt
Vergierdeweg 172
2026 ZH Haarlem
Tel.: 06-22932981
Email: secretaris@wapenbroederskennemerland.nl
Secretaris
Patrick van der Vegt
Vergierdeweg 172
2026 ZH Haarlem
Tel.: 06-22932981
Email: secretaris@wapenbroederskennemerland.nl
Penningmeester
Aad de Heer
Driehuizerkerkweg 264
1985 HW Driehuis
Tel.: 0255-515550
 


Agenda

Agenda / Actviteiten 2019

vrijdag 14 juni
Soosbijeenkomst
Aanvang:

vrijdag 16 augustus
Soosbijeenkomst
Aanvang:

vrijdag 18 oktober
Soosbijeenkomst
Aanvang:

vrijdag 20 december
Soosbijeenkomst
Aanvang:

gfhfhf
Copyright Bond van Wapenbroeders