Afdeling Zuid-Holland

Bestuur

Voorzitter
Roza W.A.J.K.
Heemraadstraat 9
3131 VG Vlaardingen
Telefoon: 010-4340970
E-mail: w.roza3@kpnplanet.nl

Secretaris
Vragen aan het secretariaat, U kunt tijdelijk contact opnemen met andere bestuursleden

Penningmeester
Saarloos J.C.
Uiterwaard 40
2716 VB Zoetermeer
Telefoon: 079-3168862 / 06-12944222
E-mail: jcsaarloos@casema.nl

PR
Roza W.A.J.K.
Heemraadstraat 9
3131 VG Vlaardingen
Telefoon: Telefoon: 010-4340970
E-mail: w.roza3@kpnplanet.nl

Saarloos J.C.
Uiterwaard 40
2716 VB Zoetermeer
Telefoon: 079-3168862 / 06-12944222
E-mail: jcsaarloos@casema.nl

Nuldelijns Veteranenhelper
Nahon J.N.
Admiraalsplein 101
3317 BC Dordrecht
Telefoon: 070-3999567
E-mail: nicole.nahon@ziggo.nl

Roza W.A.J.K.
Heemraadstraat 9
3131 VG Vlaardingen
Telefoon: 010-4340970
E-mail: w.roza3@kpnplanet.nl

Agenda

Agenda / Actviteiten 2019/2020

dinsdag 5 november
Contactmiddag in de Echo's home

dinsdag 3 december
Contactmiddag in de Echo's home

dinsdag 7 januari 2020
Nieuwjaars bijeenkomst

Dinsdag 4 februari 2020
Ledenvergadering afdeling Zuid HollandVOORAANKONDIGING

Op dinsdag 17 december organiseerd de BvW Zuid Holland weer een Kerstbrunch
Het was gebruikelijk om dit te organiseren in de Bijhorst Wassenaar. We willen dit jaar de leden aan de zuidkant van het Rotterdamse in de gelegenheid stellen om aan te schuiven. Het is verstandig nu de datum te noteren in een latere uitgave van de Wapenbroeder wordt u verder geïnformeerd. Het is de bedoeling om 11.30 uur aan tafel te gaan, we doen dat bij Van der Valk Ridderkerk, daar kunnen we tot 15.30 van het buffet gebruikmaken.
Onze middagen op de Van Ghentkazerne in het Echos Home zijn een belangrijke activiteit.
We hebben ook niet zomaar een andere locatie beschikbaar. De controle aan de ingang is door het grotere gebruik van het complex wat intensiever, bedenk daarbij dat u een militaire locatie binnengaat, en er dus altijd naar uw identiteit kaart/paspoort gevraagd kan worden.
Het bestuur geeft regelmatig een actuele lijst met namen van leden van de BvW aan de wacht.
Het dagelijks bestuur is als volgt te bereiken.
Voorzitter W.A.J.K. Roza 010 4340970 en
Penningmeester J.C. Saarloos 079 3168862
gfhfhf
Copyright Bond van Wapenbroeders