Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door Vfonds

s2

In Memoriam: Edwin Jacobsz, Erelid Bond van Wapenbroeders

Op 24 mei 2024 hebben wij het trieste bericht ontvangen dat dhr. Edwin Jacobsz (88) is overleden. Edwin heeft zich sinds 1998 vol energie ingezet voor de Bond van Wapenbroeders.

Zo had hij na zijn actieve dienstperiode veel initiatieven ondernomen om de Afdeling Roermond weer nieuw leven in te blazen. Aan het einde van zijn voorzitterschap in 2014 had hij een florerende afdeling achtergelaten.

Vanaf 1999 had hij de functie van voorzitter Gewest Limburg met verve vervuld. Na op de opheffing van de gewesten binnen de Bond had hij direct het RCT Limburg opgericht om de samenwerking van het merendeel van de Limburgse afdelingen te waarborgen.

Direct daarna zocht bij contact met een aantal Brabantse afdelingen en werd het RCT WZ-NL op 2 april 2011 opgericht Deze gang van zaken was kenmerkend voor de snelheid, de doortastendheid en de bestuurlijke capaciteiten van Edwin Jacobsz. In 2015 had hij een goed functionerend en gewaardeerd samenwerkingsverband overgedragen.

Tijdens zijn actieve dienstperiode was Edwin Jacobsz uitgezonden geweest naar de Sinaï. Dit was voor hem de reden om voor deze categorie militairen een extra faciliteit te ontwerpen binnen de Bond van Wapenbroeders, waarbij het elkaar ontmoeten centraal staat. In het jaar 2000 had Edwin Jacobsz bijgedragen aan de oprichting van de Identiteitsgroep Steenrode Baretten (ISB), waarvan hij voorzitter werd. In 2016 had hij zijn voorzitterschap overgedragen.

Bij voortduring had Edwin Jacobsz zich ingezet om de Bond van Wapenbroeders in het algemeen en de betrokken afdelingen / Identiteitsgroep Steenrode Baretten in het bijzonder op de kaart te zetten. Hij was altijd zeer betrokken bij de persoonlijke kant van de leden. Hij kende veel mensen en hij heeft een uitgebreid netwerk. Een netwerk dat hij ook graag inzette om bepaalde doelen te bereiken.

Hij had een groot aantal functies en taken vervuld binnen de Bond van Wapenbroeders. Hij was onder meer tot:

  • 2014 voorzitter van de Afdeling Roermond en werd benoemd tot erevoorzitter;
  • 2015 voorzitter van het Regionaal Coördinatieteam Wapenbroeders Zuidelijk Nederland en werd benoemd tot erevoorzitter van verdienste;
  • 2016 voorzitter van het Identiteitsgroep Steenrode Baretten en werd benoemd tot erelid.

Daarnaast was Edwin Jacobsz in 2006 voorzitter van de Commissie Tenue, Ceremonieel en Exercitie hetgeen een uitgebreid en gedegen voorschrift had opgeleverd. Hij had zich altijd bijzonder ingezet voor de Public Relations & Marketing binnen de Bond.

Voor zijn grote verdiensten werd hij in 2018 benoemd tot Erelid van de Bond van Wapenbroeders.

Naast zijn activiteiten voor de Bond was hij onder meer:

  • voorzitter van de Stichting Limburgse Veteranendag en
  • bestuurslid Stichting Herdenking bevrijding Thorn.
  • bestuurslid Stichting Op vleugels der Vrijheid

In juni 2022 kreeg Edwin uit handen van de toenmalige burgemeester Donders de Roermondse gemeentelijke onderscheiding de Christoffel.

Tijdens de reünie tevens Dag der Banieren op 24 mei 2024 op de Lgen Bestkazerne in Vredepeel werd een eerbetoon gebracht voor onze overleden Erevoorzitter van verdienste door het neigen van alle banieren, het brengen van de eregroet en een minuut stilte (foto’s volgen).

Met het overlijden van Edwin Jacobsz verliest de Bond een persoon, die veel voor onze Bond van Wapenbroeders heeft betekend.

Wij wensen zijn echtgenote Suze, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe. Wij hopen dat zij de kracht zullen vinden om dit grote verlies te verwerken.

De uitvaart van Edwin vond plaats op 1 juni 2024.

Foto: dhr. Pim Ermers 2022

Naar de foto's uitvaart 1 juni 2024 van Pim Ermers: >

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.