Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Algemene Ledenvergadering Afd. ZW.Drenthe-NW.Overijssel

Lag het aan het weer (er was sneeuw voorspeld) of wat dan ook? Voorzitter Dick Janssen opende op 6 maart 2023 de vergadering van de Afdeling ZW.Drenthe-NW.Overijssel en was verbaasd dat er niet meer leden waren gekomen. In de toespraak werd er stil gestaan bij de leden die ons ontvallen zijn afgelopen jaar. Hierop aansluitend werd het 1è couplet van het Wilhelmus staande gezongen. Secretaris Hans de Vries las de verslagen en notulen voor die goedgekeurd werden.

Hierna deed penningmeester Han Mennink het financieel jaarverslag (helaas €13,44 minder op de rekening). Dit alles werd door de kascommissie nagezien en goedgekeurd. Hiermee werd décharge verleend.
De afvaardiging voor de Algemene Ledenvergadering van de Bond van Wapenbroeders wordt door het bestuur ingevuld. Bestuurslid Frits Weijs was aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur gaat maar door met dus 6 bestuursleden! Er werden 3 leden gedecoreerd met het Draaginsigne Langdurig Lidmaatschap Bond van Wapenbroeders t.w. mevr. Roelie Zandstra 10 jr., dhr. Frits Weijs 10 jr. en dhr. Harm Haasjes 15 jr.

Met een warme snack en een borrel van de afdeling werd dit gevierd, bij de rondvraag waren er geen vragen zodat voorzitter Dick Janssen het slotwoord van de vergadering sprak. Vervolgens vond de de aangekondigde bingo plaats met als afsluiting van deze zeer geslaagde avond.

Naar de foto's van Afd. ZW.Drenthe-NW.Overijssel

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.