Contributie

Leden
De BvW kent de volgende persoonlijke leden:

  • Gewone leden: militairen, gewezen militairen, oud-verzetsstrijders en opvarenden van de Koopvaardij die onder Nederlandse of geallieerde vlag in WO II ingezet zijn geweest.
  • Ereleden: de op de Algemene Ledenvergadering als zodanig benoemde personen.
  • Tot buitengewoon lid van de vereniging kunnen worden toegelaten: Personen van goed gedrag, die de doelstellingen van de vereniging aanvaarden en zijnde:
  • Echtgenoten / levenspartners van gewone- of ereleden,
  • Nagelaten betrekkingen van overleden gewone-, buitengewone- en ereleden,
  • Op voordracht van een afdeling of identiteitsgroep kunnen actief dienende en ex-militairen, niet zijnde Nederlanders die deel uitmaken of uitgemaakt hebben van:
  • De krijgsmachten van de Noord Atlantische Verdrag Organisatiebondgenoten
  • Verenigde Naties of andere vredesmissies.
  • (Ex) burgerpersoneel van Defensie

Donateurs
Donateurs zijn natuurlijke personen dan wel rechtspersonen, die de vereniging materiële dan wel financiële steun verlenen.

Overzicht contributie bedragen per jaar sinds januari 2011

Code Benaming Bedrag
0 Relatie € 0,00
1 Erelid € 0,00
2 Canadalid € 0,00
5 Landelijk Lid BvW € 28,00
10 Donateur € 28,00
11 Gewoon lid € 28,00
12 Aangesloten verenigingen € 36,00
13 Canada zonder het blad 'Wapenbroeders' € 0,00
15 Reductielid € 14,00
17 Buitengewoon lid zonder het blad 'Wapenbroeders' € 14,00
18 Buitengewoon lid € 28,00
19 Abonnee € 20,50

gfhfhf
Copyright Bond van Wapenbroeders