Links

Veteranen Platform Veteranen Platform
De belangenbehartiger van Nederlandse Veteranen

Doel van het Veteranen Platform is om, als belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen, in voortdurende dialoog met de overheid en samenleving de maatschappelijke erkenning, herkenning en waardering van alle Nederlandse veteranen van verschillende strijdtonelen en vredesmissies op materieel en immaterieel gebied te bevorderen.

Het Veteranen Platform verenigt daartoe Nederlandse veteranenorganisaties in een democratisch en representatief samenwerkingsverband. Het Veteranen Platform is de gesprekspartner van de overheid en van andere voor Nederlandse veteranen relevante organisaties met betrekking tot de ontwikkeling en instandhouding van een consistent Nederlands veteranenbeleid.


Veteraneninstituut
Het Veteraneninstituut is uitvoerder van een belangrijk deel van het Nederlandse veteranenbeleid. Het instituut biedt via het Veteranenloket toegang tot zorg voor en dienstverlening aan Nederlandse veteranen, dienstslachtoffers en hun gezinsleden. Daarnaast speelt het Veteraneninstituut een belangrijke rol in het uitdragen en stimuleren van maatschappelijke waardering voor de prestaties die veteranen in opdracht van politiek en samenleving hebben geleverd en voor de offers die daarbij werden gebracht. Ook verwerft en verspreidt het instituut kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en bevordert het wetenschappelijk onderzoek hiernaar.

BNMO BNMO
De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers. Onafhankelijke belangenorganisatie voor beschadigde (ex) militairen en hun gezinnen.

Na de Tweede Wereldoorlog ging de Nederlandse bevolking aan de slag om ons land weer op te bouwen. Er bestond nauwelijks aandacht voor de soms zwaar gehandicapte Nederlandse militairen uit deze oorlog en hun weduwen. In deze situatie is in 1945 de BNMO opgericht. De BNMO zette zich in voor betere leefomstandigheden van deze militair getroffenen en doet dat nu nog steeds voor alle Nederlandse militaire oorlogs- en dienstslachtoffers.

VOMI Nederland
VOMI Nederland VOMI-Nederland is een vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, verzetsmensen, (oud)-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen, opgericht in 1985 door enkele (oud)militairen. De vereniging streeft verschillende doelen na en probeert de leden zoveel mogelijk materieel en immaterieel te steunen en met elkaar in contact te brengen door middel van bijeenkomsten en herdenkingen. Vomi-Nederland is in september 2003, met de laatste wijzigingen van de Statuten, voortgekomen uit de Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers Nederland.


Copyright Bond van Wapenbroeders