Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Bijeenkomst Afdeling ZW-Drenthe – NW-Overijssel

Onze afdeling kwam maandag 6 november 2023 weer bijeen in Echos Home “Het Baken” te Havelte. `s Middags waren er 15 leden aanwezig, er hadden zich 5 personen afgemeld. De bijeenkomst werd begonnen met het bespreken van de komende Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de Bond van Wapenbroeders. Uit de discussie kwam dat de toekomstvisie voor de Bond niet al te rooskleurig is!

Het aantal Wapenbroeders loopt gestaag terug zowel landelijk als per afdeling! Er zullen belangrijke en moeilijke beslissingen moeten worden genomen, daar is iedereen wel van overtuigd.

Voor deze middag stond er een PUB-QWIS op het programma, die werd geleid door onze penningmeester en tevens beheerder Han Mennink. De aanwezigen, opgedeeld in groepjes, konden hun antwoorden van de vragen noteren, zoals b.v. welk land heeft de meeste inwoners van Europa (Rusland) of wat is dit voor een logo. Kom er maar eens op, terwijl je dit logo zo vaak ziet! Met een pauze tussendoor kregen de deelnemers zo`n 6 maal 10 vragen voorgeschoteld, die direct gecontroleerd werden.

De gezellige middag was voorbij gevlogen. Op naar het Kerstdiner op woensdag 15 december 2023, dat gezamenlijk wordt georganiseerd met de Afdeling Friesland om op deze wijze toch een mooie groep bij elkaar te krijgen (gezellig toch?).

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.