Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door Vfonds

s2

Links naar andere websites

Vfonds
vfonds2Het Vfonds richt zich op drie werkvelden. Wij willen bijdragen aan de erkenning en waardering voor veteranen en alle andere mensen in uniform die zich inzetten voor vrede, vrijheid en democratie. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de herinnering aan oorlog en vredesmissies levend wordt gehouden, dat de slachtoffers ervan worden herdacht, maar ook dat onze vrijheid wordt gevierd. Tot slot steunen wij initiatieven en projecten die gericht zijn op het in stand houden van vrede, democratie, rechtsstaat en het stimuleren van de internationale rechtsorde.

Nuldelijnsondersteuning Nuldelijnsondersteuning
In sommige situaties hebben veteranen of hun relaties behoefte aan een steuntje in de rug. Bijvoorbeeld als de gevolgen van een uitzending gaan opspelen. Deze steun krijg ze vaak van hun directe sociale netwerk zoals familie en vrienden. Maar die steun kunnen ze ook krijgen van een collega-veteraan die hiervoor een speciale training heeft gevolgd, een zogeheten nuldelijnsondersteuner die deel uitmaakt van het nuldelijnsondersteuningssysteeem veteranen. Ook binnen de Bond van Wapenbroeders is een aantal Nuldelijnsondersteuners actief. Hiervoor kunt u de coördinator van de Bond benaderen, dhr. Van der Kleijn.

Veteranenloket Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) en maakt deze centraal bereikbaar via één website en telefoonnummer.

Het Veteranenloket geeft ook toegang tot begeleiding, advies en ondersteuning door bijvoorbeeld een buddy voor de veteraan of een coördinator voor het thuisfront. Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl

Veteranen PlatformVeteranen Platform
De belangenbehartiger van Nederlandse Veteranen.
Doel van het Veteranen Platform is om, als belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen, in voortdurende dialoog met de overheid en samenleving de maatschappelijke erkenning, herkenning en waardering van alle Nederlandse veteranen van verschillende strijdtonelen en vredesmissies op materieel en immaterieel gebied te bevorderen.
Het Veteranen Platform verenigt daartoe Nederlandse veteranenorganisaties in een democratisch en representatief samenwerkingsverband. Het Veteranen Platform is de gesprekspartner van de overheid en van andere voor Nederlandse veteranen relevante organisaties met betrekking tot de ontwikkeling en instandhouding van een consistent Nederlands veteranenbeleid.

Nederlands Veteraneninstituut
Nederlands VeteraneninstituutPer 1 januari 2021 is er één organisatie voor erkenning, waardering, zorg en onderzoek voor veteranen met één loket, waar zij terecht kunnen met al hun vragen. Hét aanspreekpunt voor de samenleving en de plek waar onderzoek wordt gedaan naar alles rondom veteranen. De nieuwe organisatie is ook voor dienstslachtoffers en oorlogsgetroffenen WO II en kan dienstverlenend zijn naar andere geüniformeerde beroepen, zoals de politie. De zes organisaties/organisatiedelen die samengaan zijn de Stichting het Veteraneninstituut, de Stichting Nederlandse Veteranendag, de Stichting de Basis, het programmabureau van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), de zorgcoördinatie van ABP/APG, en de coördinatie van het nuldelijnsondersteuningssysteem van het Veteranen Platform.

BNMO
De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers. BNMO
Onafhankelijke belangenorganisatie voor beschadigde (ex) militairen en hun gezinnen.
Na de Tweede Wereldoorlog ging de Nederlandse bevolking aan de slag om ons land weer op te bouwen. Er bestond nauwelijks aandacht voor de soms zwaar gehandicapte Nederlandse militairen uit deze oorlog en hun weduwen. In deze situatie is in 1945 de BNMO opgericht. De BNMO zette zich in voor betere leefomstandigheden van deze militair getroffenen en doet dat nu nog steeds voor alle Nederlandse militaire oorlogs- en dienstslachtoffers.

Stichting Vrienden van de Bond van Wapenbroeders
Wapenbroeders LOGOv2 200pxDe stichting heeft als doel het ondersteunen van de vereniging genaamd Bond van Wapenbroeders, onder meer door het verschaffen of ter beschikking stellen van financiële en/of materiele middelen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting beoogt het algemeen nut, heeft geen winstoogmerk en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
Meer informatie kan worden verkregen bij de Stichting Vrienden van de Bond van Wapenbroeders.

  

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.