Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Afdeling Midden-Brabant

Secretaris:Logo Afdeling Midden Brabant 70 jaar

Tel: 06-10379876 
E-mail:

Rekening: NL02 RABO 0376 1285 77 
t.n.v. Bond-van Wapenbroeders

2022 02 02 PR Afd. Midden Brabant

Lees hier het volledige artikel over de Afdeling Midden-Brabant 

 

In het programma 'Tiburg Spreekt' leert u de gemeenteraad van Tilburg beter kennen. Het Raadslid Humphrey Martheus spreekt met Jan Schrijver, voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant  en Bart van Lier, penningmeester Stichting Veteranen Hart van Brabant, tevens lid van de Bond van Wapenbroeders. Het gesprek gaat onder meer kameraadschap en saamhorigheid binnen de Bond. Voor de video, klik hier.

 

Onder een blauwe lucht vond dit jaar de herdenking van de bevrijding van Goirle plaats. Onder de genodigden waren ook een vertegenwoordiger van de Britse ambassade en de familie Condé, nabestaanden van een van de geallieerde oorlogsslachtoffers. De herdenking werd weer georganiseerd door de Afdeling Midden-Brabant van de Bond van Wapenbroeders.

Onder flinke publieke belangstelling begon de herdenking om precies 14.00 uur met de opmars van de vaandels en banieren. Na het welkomstwoord door de voorzitter dhr. Jan Schrijver stond de burgemeester van Goirle, dhr. Mark van Stappershoef uitvoerig stil bij de inktzwarte periode van de oorlogsjaren in Goirle. Uitvoerig beschreef hij de wijze waarop de Duitse onderdrukker bezit had genomen van het Goirlese publieke leven. Ook over de slag om Goirle vanaf 5 oktober 1944 en de bevrijding verhaalt de burgemeester uitvoering.

De Afdeling Midden-Brabant van de Bond van Wapenbroeders organiseerde op zaterdag 15 oktober 2022 een ‘Battlefield tour’ op de fiets. Al vroeg in de middag verzamelden zich deelnemers aan de fietstocht bij Heemerf De Schutsboom en konden zij eerst het museum bezoeken om zich te oriënteren over de lokale geschiedenis van Goirle en omgeving.

Onder leiding van de voorzitter van de Afdeling Midden-Brabant van de Bond van Wapenbroeders, Jan Schrijver, gingen de deelnemers langs een aantal plaatsen waar tijdens de Tweede Wereldoorlog offers werden gebracht voor onze vrijheid.

De Afdeling Midden-Brabant van de Bond van Wapenbroeders organiseert op zaterdag 15 oktober a.s. een ‘Battlefield tour’. Deze fietstocht begint om 12.30 uur bij ’t Heem aan de Nieuwe Rielseweg in Goirle en gaat langs diverse plaatsen waar tijdens de Tweede Wereldoorlog iets belangrijks is gebeurd en waar slachtoffers zijn gevallen. Deze tocht is een mooie voorbereiding op de herdenking van de bevrijding van Goirle op 23 oktober 2022. De deelname aan deze fietstocht is gratis.

Fietstocht
In oktober 1944 heeft Goirle ruim 3 weken onder vuur gelegen. In ons dorp vielen meerdere slachtoffers. Ook voor en direct na de bevrijding stierven nog mensen in Goirle als gevolg van het oorlogsgeweld.

Op donderdag 8 september 2022 vond een presentatie plaats in het VOC Hart van Brabant, Matterhornstraat 1, 5022 PA Tilburg, aanvang 19:30 uur.  

Op deze avond gaf Fred Beerlage een presentatie over de Slag om de Schelde - Sleutel tot de bevrijding van Nederland. De heer Beerlage gaf in zijn presentatie een inkijk hoe de regionale oorlogen in Europa overgaan in WO II. De aanval op Pearl Harbour kwam aan de orde, waardoor de VS betrokken raakten in de oorlog en ook de samenhang tussen de vele operaties in Europa en Noord Afrika kreeg de aandacht. Na de landing in Normandië 6 juni 1944 was het van groot belang om de havens, die enorm verdedigd werden, in handen te krijgen om de bevoorrading te waarborgen.

Op vrijdagmiddag en avond 5 augustus 2022 was een aantal leden en donateurs met partners van de Afdeling Midden-Brabant gezellig met elkaar aanwezig op het terrein van Petanquevereniging V.O.P. in Udenhout. Door het echtpaar Verhagen werden de aanwezigen gastvrij ontvangen met koffie of thee. Natuurlijk ontbrak een stukje vlaai niet.

Spelleider Hans Verhagen formeerde aansluitend de teams. In 2 spelronden zette iedereen zich in voor het maximale resultaat. De ballen werden met veel enthousiasme en fanatisme over de baan gegooid. Om goed te zien welke bal het dichste bij de but lag, werd met enige regelmaat een centimeter gebruikt.  Het goede spel van de dames viel bijzonder op.

Op vrijdag 3 juni 2022 was het eindelijk zover. Al tweemaal eerder had de Afdeling Midden-Brabant getracht haar 70 jarig jubileum te vieren met haar leden maar tweemaal waren de activiteiten als gevolg van corona geannuleerd.

Per bus werd vanaf Tilburg met 27 deelnemers vertrokken naar Overloon, waar de groep rond 11. 45 uur werd ontvangen met koffie en Limburgse vla. Daarna kon de groep op eigen gelegenheid het Oorlogsmuseum Overloon bezoeken. Op een indringende wijze werd de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog gepresenteerd. Ook met veel audiovisuele middelen werd getoond hoe het zover heeft kunnen komen dat in vijf jaar tijd meer dan vijftig miljoen mensen hun leven verloren, maar ook hoe de onderdrukte bevolking vindingrijk met beperkingen en tekorten omging.

Onder een stralend zonnehemel werd op het Ereveld aan de Gilzerbaan in Tilburg op woensdagmiddag 4 mei jl. een plechtige herdenking gehouden. Op dit Ereveld liggen 76 geallieerde militairen uit 6 verschillende landen begraven. Zij zijn bijna allemaal met hun vliegtuig neergestort in de omgeving van Tilburg. De Afdeling Midden-Brabant organiseert al meer dan 50 jaar op dit Ereveld een herdenking.

In aanwezigheid van de burgemeester van Tilburg, de heer Theo Weterings en de ambassadeur van de Tsjechische Republiek, mevrouw Katerina Sequensova en vele gasten en belangstellenden werd een eerbetoon gebracht aan deze gesneuvelde geallieerde militairen.

Op donderdagmorgen, 26 april 2022, werd Jan Maijen in zijn huiskamer te ’s Gravenmoer verrast door burgemeester Marina Starmans-Gelijns van de gemeente Dongen. Een geëmotioneerde Jan Maijen luisterde naar de opsomming van zijn verdiensten voor de gemeenschap. De burgemeester vertelde dat Jan Maijen naast zijn werk bij de gemeente Tilburg al meer dan 40 jaar als reservist werkt als Officier Nationale Taken en Regionaal Militair Beleidsadviseur bij de Nationale Operaties van de 13e lichte Brigade in Oirschot. In deze functie leverde Jan een grote bijdrage aan het continue inzetbaar zijn van het team Nationale Operaties.

Onder een stralend zonnetje reden 32 leerlingen, 1 leerkracht en 4 ouders op donderdag 14 april jl. door en rond Goirle. Onder leiding van de voorzitter van de Afdeling Midden-Brabant van de Bond van Wapenbroeders, Jan Schrijver, gingen zij langs een aantal plaatsen waar tijdens de Tweede Wereld offers zijn gebracht voor onze vrijheid. Voor vertrek kregen de kinderen een korte uitleg over de oorlog destijds in Goirle en over de bevrijding van het dorp.

In aanloop naar de herdenkingen op 4 mei 2022 organiseerde de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant een presentatie over Tilburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Al heel vroeg waren op 14 april belangstellenden en Wapenbroeders aanwezig om de presentatie bij te wonen, dat resulteerde in een goed gevulde zaal in het Veteranen Ontmoetingscentrum Hart van Brabant.

Na de opening door de voorzitter Jan Schrijver, waarbij hij voor de niet leden een korte uitleg gaf over de (activiteiten van de) Afdeling Midden-Brabant, begon hij in zijn presentatie met de aanleiding voor de Tweede Wereldoorlog. Daarna kwamen onder meer aan de orde de mobilisatie en de instructies voor de luchtbescherming.

Op 10 februari 2022 werd de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Midden-Brabant gehouden. De afdeling tracht sinds november 2020 haar 70-jarig bestaan te vieren. De coronamaatregelen hebben dit tot tweemaal toe verhinderd. Inmiddels zijn de plannen ontwikkeld voor de viering op 3 juni a.s. met een excursie voor de leden per bus naar het Oorlogsmuseum Overloon.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering besteedde ook de Algemeen Voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, dhr. Jan Verwoerd aandacht aan dit jubileum. Aan de voorzitter Jan Schrijver werd een fraaie oorkonde overhandigd met 70 jaar Afdeling Midden-Brabant. Over de historie van 70 jaar Afdeling Midden-Brabant kunt u meer lezen via deze link

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.