Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Afdeling Utrecht

Secretaris:

Tel: 06-52520874
E-mail: utrecht@wapenbroeders.nl

Rekening: NL23 INGB 0004 2284 18

Beste Wapenbroeders van de afdeling Utrecht,

Op 22 december 2023 is het weer zover. We houden dan onze traditionele Kerstbijeenkomst in de Kromhoutkazerne, gebouw V04 – V05. De bijeenkomst vangt aan om 14.00 uur. Omstreeks 16.30 zal er een Veteranen Diner worden geserveerd in de bedrijfskantine. Er is plaats voor 50 deelnemers, dus u mag uw partner meenemen. Een eigen bijdrage van € 5,- wordt gevraagd! Deze bijeenkomst is weer mede mogelijk gemaakt door de medewerking van het V-Fonds.
Eveneens is er weer een beroep op de Kerstman gedaan. Als het mogelijk is zal hij ook deze bijeenkomst weer aanwezig zijn, mogelijk met enige presentjes.
Indien u aan de bijeenkomst wilt deelnemen dan graag even aanmelden bij de secretaris
(utrecht@wapenbroeders.nl) en vermelden of u met uw partner komt. Dit in verband met de mogelijke presentjes. Als u een dieet volgt of bepaalde zaken niet kunt of mag eten, geef dit ook even aan, om teleurstellingen te voorkomen.
Wij hopen weer op een goede opkomst
Het bestuur.

Noteer alvast de volgende data voor het komende jaar
05-01-2024 - Nieuwjaars bijeenkomst
16-02-2024 – Algemene Ledenvergadering
26-04-2024 – Toast op de Koning
07-06-2024 – Sluiting van de 1 e helft seizoen
13-09-2024 – Opening 2 e seizoenshelft
08-11-2024 – Middagsoos
20-12-2024 – Kerstviering met Veteranendiner

 

Beste leden, donateurs,

Wij willen zoveel communiceren via de mail! Wij verzoeken u dan ook uw mailadres kenbaar te maken bij de secretaris op het mailadres:
utrecht@wapenbroeders.nl

Onze oproep
Het grootste gemis zijn de sociale contacten in deze tijd, mensen kunnen daar eigenlijk niet buiten, hoe dat in de toekomst vorm gegeven wordt is nog een groot vraagteken.
Daarom ook de oproep om elkaar eens op te bellen om contact te onderhouden. En geef het door aan het bestuur als er wijzigingen zijn.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

  

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.