Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door Vfonds

s2

Contributie

LedenContributie

De Bond van Wapenbroeders kent de volgende persoonlijke leden:

 • Gewone leden: militairen, gewezen militairen, oud-verzetsstrijders en opvarenden van de Koopvaardij die onder Nederlandse of geallieerde vlag in WO II ingezet zijn geweest.
 • (Voormalig) burgerpersoneel van Defensie.
 • Ereleden: de op de Algemene Ledenvergadering als zodanig benoemde personen.
 • Tot buitengewoon lid van de vereniging kunnen worden toegelaten:
  Personen van goed gedrag, die de doelstellingen van de vereniging aanvaarden en zijnde:
  • Echtgenoten / levenspartners van gewone- of ereleden,
  • Nagelaten betrekkingen van overleden gewone-, buitengewone- en ereleden,
  • Op voordracht van een afdeling of identiteitsgroep kunnen actief dienende en ex-militairen, niet zijnde Nederlanders die deel uitmaken of uitgemaakt hebben van:
   • De krijgsmachten van de Noord Atlantische Verdrag Organisatiebondgenoten
   • Verenigde Naties of andere vredesmissies.

Donateurs
Donateurs zijn natuurlijke personen dan wel rechtspersonen, die de vereniging materiële dan wel financiële steun verlenen.

Overzicht contributiebedragen per jaar m.i.v. 1 januari 2024:

Benaming: Bedrag:
Erelid €   0,00
Nederlands lidmaatschap
met 4 digitale edities WAPENBROEDERS
€ 40,00
Familielid zonder blad
(alleen mogelijk voor huidige leden)   
€ 28,00
Buitenlands lidmaatschap zonder blad € 40,00
Canadalid zonder blad €   0,00
Aangesloten vereniging € 40,00
Donateur € 40,00
4 papieren uitgaven van WAPENBROEDERS,
inclusief verzendkosten
€ 24,00

Leden die gedurende het jaar lid worden
   - bij een lidmaatschap in het eerste kwartaal van het jaar, wordt de contributie voor een heel jaar in rekening gebracht.
   - per kwartaal wordt minder contributie in rekening gebracht, te weten:

 • 1e kwartaal van het jaar 100%,
 • 2e kwartaal van het jaar 75%,
 • 3e kwartaal van het jaar 50%,
 • 4e kwartaal van het jaar gratis.
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.