Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door Vfonds

s2

Commissie Steunfonds Bond van Wapenbroeders

Voor afdelingen of identiteitsgroepen van de Bond van Wapenbroeders is het niet altijd mogelijkSteunfonds om bepaalde activiteiten of projecten te realiseren. Vaak zijn het financiële redenen waarom bepaalde activiteiten of projecten niet kunnen worden uitgevoerd.
De Commissie Steunfonds Bond van Wapenbroeders kan - op verzoek - de afdelingen en/of identiteitsgroepen, het Bondsbestuur adviseren over het toekennen van een financiële bijdrage aan incidentele activiteiten of projecten. Jaarlijks terugkerende activiteiten of projecten alsmede tekorten op de begroting komen helaas niet in aanmerking voor een bijdrage uit het Steunfonds.

Om alles in goede banen te leiden, is een aanvraagprocedure voor het Steunfonds Bond van Wapenbroeders opgesteld.
De aanvraag bij het Steunfonds Bond van Wapenbroeders wordt minimaal 3 maanden voor de datum van de activiteit of project schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de commissie, E-mail: apvdlee@xs4all.nl
alsmede in afschrift aan het Bondsbestuur, E-mail: info@wapenbroeders.nl

Aanvraagformulier De aanvraag vindt plaats aan de hand van een ingevulde vragenlijst, waarbij om toelichting op de activiteit of het project wordt gegeven.
Het aanvraagformulier kan hier worden gedownload.

Aanwijzingen De volledige aanvraagprocedure is beschreven in het document "Aanwijzingen aanvraag Commissie Steunfonds Bond van Wapenbroeders".
Deze aanwijzing kan hier worden gedownload.

Jubilea afdelingen / identiteitsgroepen
Het Bondsbestuur heeft een speciale regeling vastgesteld, die geldt voor alle jubilea bij afdelingen en identiteitsgroepen van de Bond van Wapenbroeders.
Rechtstreeks kan een bijdrage bij het Bondsbestuur worden aangevraagd voor een:

- 25-jarig,
- 40-jarig,
- 50-jarig,
- 60-jarig, 
- 70-jarig,
- 75-jarig jubileum.

Overige jubilea komen niet in aanmerking voor een bijdrage door het Bondsbestuur danwel door de Commissie Steunfonds Bond van Wapenbroeders.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.