Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door Vfonds

s2

Afdeling Maastricht e.o.

Secretaris:

Tel: 06-54735048 
E-mail: maastricht@wapenbroeders.nl

Rekening: NL82 INGB 0003 0959 48


Jaarlijks Eerbetoon en bloemengroet door Afd. Maastricht en omstreken aan de diverse Amerikaanse gesneuvelde soldaten uit de Tweede Wereldoorlog op de Amerikaanse gedenkplaats te Margraten op 24 mei 2024. De bezochte graven zijn door afdeling Maastricht en diverse leden geadopteerd. 

2024 05 24 afd maastricht op margraten

 


Op zaterdag 9 december 2023 vond het jaarlijkse kerstdiner van de Afdeling Maastricht en omstreken plaats in de Auwe Herberg te Maastricht. Het was een gezellige avond met een uitstekend verzorgd menu.

2023 12 09 kerstdiner afd maastricht

Met dank voor de bijdrage van het Vfonds, waardoor het nog steeds mogelijk is dit samenzijn te organiseren.


Op zondag 17 september 2023 vond in aanwezigheid van 8 leden van de Afdeling Maastricht e.o. de herdenkingsdienst in de Koepelkerk van Maastricht plaats voor de gevallene bij de bevrijding van Maastricht. De herdenking werd opgeluisterd door een zangkoor uit Katwijk. Tevens werden de militairen herdacht, die in Indonesië om zijn gekomen en afkomstig waren uit Maastricht.
Bij het monument aan de zijmuur van de Koepelkerk werden bloemen gelegd. Door de hoornblazer werd de Last Post geblazen en vonden aansluitend 2 minuten stilte plaats, gevolgd door een gebed .

Met dank aan Hans Terhorst, die dit voor de laatste keer in perfecte, zoals elk jaar, de herdenking had verzorgd. Afsluitend was er een bakje koffie met een stukje vlaai voor de aanwezigen, verzorgd door mevr. Mieke Moonen.


2023 08 27 contactavond Abrahams Look


Kerstdiner op de Maas 17 december 2022 Afd. Maastricht e.o. / Toespraak door Voorzitter Frans Purshel

Beste Wapenbroeders en partners

Kerst 2022 weer een jaar voorbij. Ook dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van enkele van onze leden. Niet de minste Cees Arkenbout, erevoorzitter,  februari, Koos Vaes erelid mei, en ons zeer gewaardeerd lid Hub Gilissen  in oktober. De laatste kort geleden en meestal aanwezig op onze contactavonden wij zullen hen missen.

Mogen zij rusten in vrede.

Dit jaar was voor onze afdeling een bevlogen jaar. Allereerst om met onze enkele leden op Koningsdag present te zijn, niet zoals het bestuur gehoopt had, en zich er voor ingezet had zoals jullie gemerkt hebben via de media. Maar door de strenge regelgeving en onderscheid binnen het ambtelijk apparaat, onze dames en minder valide leden er niet bij mochten zijn.

Ons 40 jarig jubileum dat eind september gevierd met een uitstekend diner aangeboden door de afdeling Maastricht, met als verrassing de Tevredenheid Oorkonde van het RCT-WZ - NL voor de jarenlang inzet van de besturen van deze afdeling.

Laten we proberen er in de komende jaren er weer voor elkaar te zijn in voor en tegenspoed

Mag ik u allen voor het komende jaar alle goeds en vreugde toe wensen, dat we ook in de toekomst elkaar nog vaak mogen ontmoeten op onze contact avonden.

Wij als bestuur, wensen u allen, met Gods Zegen een zalig kerstfeest en een gelukkig en veilige jaarwisseling laten we aan ons kerstdiner beginnen en genieten van de ambiance en de kerstsfeer rond en op de maas hier in Maastricht.

 

2022 12 17 Kerstdiner Afd Maastricht e.o. op de Maas

Contactavond 25 november 2022 Afd. Maastricht e.o.2022 11 25 Contactavond Afd. Maastricht e

 

   

2022 10 30 Erehulde begraafplaats Maastricht wapenbroeders zuidOp 30 oktober 2022 brachten leden van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Maastricht e.o. en de Belgische collega’s Koninklijke Unie Verbroedering Geheim Leger Limburg bloemen en erehulde op de Algemene Begraafplaats van Maastricht bij de gevallenen uit Tweede Wereldoorlog als ook in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea als ook tijdens diverse volgende uitzendingen.

Tevens werd een hulde gebracht bij de internationale herdenkingsplaats voor de geallieerde gevallenen en onze Belgische broeders, die daar hun laatste rustplaats vonden. Daar in het officiële programma van her-ingebruikname na renovatie geen plaats was ingeroosterd, is de Afdeling Maastricht e.o. voor het officiële gedeelte om 10.30 zelf aangevangen met het eren van onze kameraden. 

 

2022 05 28 Afscheid Koos Vaes Afd MaastrichtZaterdag 28 mei 2022 hebben wij als de Afdeling Maastricht en omstreken afscheid genomen van ons Erelid Koos Vaes. Samen met familie en vrienden, de Nationale Reserve en Schutterij van Oost-Maarland was het een waar eerbetoon aan een bijzonder en betrokken persoon.

Moge hij rusten in vrede.

De Wapenboeders, Afdeling Maastricht e.o. waren op Koningsdag 27 april 2022 aanwezig op het O. L. Vrouwenplein in Maastricht bij de ontvangst van de Koninklijke familie en het concert van André Rieu. Het was voor ons, Wapenboeders een onvergetelijke dag.

2022 04 27 02 Afd. Maastricht tijdens concert André Rieu in Maastricht2022 04 27 01 Afd. Maastricht tijdens concert André Rieu in Maastricht

 

 

Op 25 februari 2022 vond de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Maastricht plaats. Aanwezig waren 23 personen. Als gasten van het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland woonden Arie van der Lee en Edwin Jacobsz de vergadering bij. Aansluitend werden de draaginsignes voor langdurig lidmaatschap van de Bond van Wapenbroeders uitgereikt aan 10 aanwezige leden van de Afdeling Maastricht en omstreken.

Later zullen het draaginsigne alsnog in ontvangst nemen: Riny Arntz, Ad van As en Jo Beckers.

2022 02 25 Algemene Ledenvergadering Afdeling Maastricht

 

Kerstdiner op de Maas

Nadat we enkele jaren door de corona pandemie niet meer van een kerstdiner konden genieten was het op zaterdag 18 december 2021 weer mogelijk. Achteraf net op tijd want een dag later werd een Lockdown afgekondigd. Een prachtige locatie. Een kerstdiner al varend op de Maas op een sfeer volle in kerstsfeer verlichte boot die alleen voor ons was.
Bij aankomst werden onze Wapenbroeders en partners ontvangen met een glaasje bubbels en naar hun tafel gebracht.

Toen iedereen aanwezig was werden de trossen los gegooid en met op de achtergrond de kerst muziek begon onze vaar tocht en konden we gaan genieten van een heerlijk 4 gangen diner. De sfeer was uitstekend, velen hadden elkaar al maanden niet meer gezien en konden tussen de gangen door even bijpraten.
Nadat wij bijna 4 uur gevaren hadden waren we weer terug in Maastricht, heel erg tevreden en dankbaar dat het deze zaterdag in december wel nog gelukt was om een oude traditie voort te zetten.
2021 12 18 Kerstdiner Afd Maastricht

 

Bondsmedaille voor Tiny en Rens Lasoe2021 07 30 Onderscheiding mevr. Lasoe Afd. Maastricht

Op de contactavond van 30 juli 2021 mochten 2 leden van Afdeling Maastricht e.o., uit handen van de Bondssecretaris Klaas Orsel de Bondsmedaile in ontvangst nemen voor hun verdiensten die zij betekende voor onze afdeling. Aan Tiny Lasoe werd postuum de medaille uitgerijkt voor haar man Rens, de 1 maand geleden overleden secretaris van de afdeling, samen met Tiny stonden zij voor de contacten binnen de afdeling, naar de Bond en plaatselijke instanties . 

Aan Anna Purschel - vh Meer, voor het al 8 jaar voeren van het financiële beheer en hiermede gezonde financiële situatie binnen de afdeling. Dank hiervoor en naar wij hopen een troost voor Tiny.

 

Felicitaties bruidspaar Robert en Mieke Moonen2021 08 03 Afd. Maastricht Felicitaties Robert en Mieke Moonen

Op 2 augustus 2021 is het bestuur van de Afdeling Maastricht e.o. op bezoek geweest om de felicitaties, namens de afdeling, over te brengen aan het bruidspaar Robert en Mieke Moonen ter gelegenheid van hun 60jarige huwelijksfeest. Beiden, zeer betrokken bij de afd. Maastricht eo, meestal aanwezig  bij, herdenkingen Maastricht en omgeving en bij onze Belgische Wapenboeders en hun herdenkingen. Steeds zijn ze, ondanks hun gevorderde leeftijd aanwezig op onze contactavonden. Mieke en Robert bedankt namens de Wapenboeders, we hopen nog lang van jullie gezellige en betrokken aanwezigheid te kunnen genieten. 

 

 Koos Vaes Erelid van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Maastricht e.o.  
Erelid Afd Maastricht Koos Vaes

Op donderdag 29 april 2021 heeft het bestuur van de Afdeling Maastricht e.o. Koos Vaes met een smoes naar Landgraaf gelokt. Hij was samen met zijn dochter, die van het plan op de hoogte was, op familiebezoek in Eijsden. Dat was onze voorzitter ter oren gekomen.

Om 15.00 uur heeft het bestuur een zeer verraste Koos opgewacht met koffie en gebak en heeft de voorzitter Frans Purschel hem het doel van deze overval bekend gemaakt. Koos is in het bijzijn van het hele bestuur het Erelidmaatschap van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Maastricht e.o. toegekend.

In zijn dankwoord memoreerde Koos dat hij met veel plezier en dankbaarheid zijn voorzitterschap heeft vervuld.

Bond van Wapenbroeders Maastricht e.o

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.