Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Afdeling Roermond / Venlo

Secretaris:

Tel:  06 52062326
E-mail:   bvw.afd.roermond@gmail.com

Rekening:  NL86 INGB 0007 7250 07 

Facebook Afd. Roermond en Venlo: klik hier


In het blad VIA Roermond verscheen op 25 juli 2023 een artikel over de Afdeling Roermond en Venlo: 'Kameraadschap hoog in het vaandel'.2023 07 23 Kameraadschap bij Afd. Roermond en Venlo2

De Bond van Wapenbroeders telt landelijk zo’n 2500 leden. Met een aantal van 126 is de afdeling Roermond/Venlo niet alleen de grootste, maar ook één van de meest actieve binnen de organisatie. Dit jaar viert ze haar 40-jarig bestaan.

“De overkoepelende bond, die over twee jaar haar eeuwfeest viert, werd in 1925 opgericht als vereniging voor iedereen die - in de breedste zin des woords - actief is, of was voor Defensie”, legt Martin Hasebos uit. “Beroepsmilitairen, maar ook burgermedewerkers.” Zelf geniet de Roermondenaar sinds kort van zijn pensioen. Daarvoor was hij ruim veertig jaar werkzaam als geneeskundig officier. Als voorzitter trekt hij, samen met een vijftal anderen, de bestuurlijke kar binnen de afdeling Roermond/Venlo. De volledige tekst is hier te lezen:


 

Lezing Luitenant-Generaal b.d. Leo Beulen bij Afd. Roermond en Venlo

Op vrijdag 24 november 2023 werd de laatste lezing van dit jaar in het Generaal Spoor Paviljoen gehouden, georganiseerd door de Wapenbroeders, Afdeling Roermond. Als gastspreker was Luitenant-generaal b.d. Leo Beulen uitgenodigd. Na een korte introductie ging hij in op de hoofdtaken van Defensie waaronder het verdedigen van het eigen grondgebied en dat van de coalitiepartners, het bevorderen van de (internationale) rechtsorde en stabiliteit en het steunen van de nationale overheid.

Lezing Veteranen Search Team bij Afd. Roermond en Venlo

Op vrijdag 27 oktober 2023  was de heer Bert Kuipers van het Veteranen Search Team, kort VST, te gast bij de Wapenbroeders afdeling Roermond & Venlo. Voorzitter Martin Hasebos heette de bezoekers van harte welkom en bedankte mevrouw Rianne Poell, mede directeur van BS Aan de Roer, voor het beschikbaar stellen van de accommodatie. Tevens dankte hij diegenen die alles hadden klaargezet voor deze presentatie.

Herdenking Oude Kerkhof in Roermond

Op zondag 8 oktober 2023 heeft de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Roermond en Venlo samen met vertegenwoordigers van Joint Force Command Brunssum en met medewerking van de Stichting Oude Kerkhof de jaarlijkse herdenking gehouden van de gesneuvelde Britse en Canadese vliegtuigbemanningen alsmede de Nederlandse verzetsstrijders die daar begraven zijn en de onderduikers welke op 26 en 27 december 1944 werden gefusilleerd  bij de Lüsekamp (Luzenkamp) Elmpterbos.

Afd. Roermond en Venlo te gast bij de Koninklijke Marechaussee Maastricht

Op vrijdag 22 september 2023 heeft de Bond van Wapenbroeders afdeling Roermond/Venlo een bezoek gebracht aan de Koninklijke Marechaussee bij Maastricht Airport. Er hadden zich 39 belangstellende opgegeven voor deze interessante excursie. De gasten werden welkom geheten door Richard Kusters van de KMAR. Na de ontvangst met koffie en vlaai werd er een presentatie gehouden over de taken, de organisatie en het materieel van de Marechaussee.

Beugelnieuws van de Afd. Roermond en Venlo

Het was weer een fijne beugel- contactmiddag op Camping Geelenhoof in Kelpen-Oler op woensdagmiddag 20 september 2023, die begon met een bakkie koffie/ thee voor 12 beugelaars en een kaartster. Zoals altijd passeerden allereerst het laatste nieuws en de nieuwste grappen. Door vakantie en werk waren er helaas 6 afmeldingen, maar dat kon de pret niet drukken. Iedere maand kijken we ernaar uit om te beugelen en te kaarten.

Thema Lezing over de begraafplaats Margraten bij Afd. Roermond en Venlo

Op vrijdag 25 augustus 2023 vond de eerste lezing na de zomerstop plaats in het Generaal Spoor Paviljoen te Roermond. Te gast was Ton Hermes, voorzitter van de Stichting Adoptiegraven Margraten. Ton hield een boeiende presentatie met veel feitenkennis die begint in september 1944 als Generaal William Simpson C 9th Army met 200.000 manschappen de grens bij Mesch oversteekt en een begin maakt met de bevrijding van Limburg.

40-jarig jubileum op de Maas van Afdeling Roermond en Venlo

Op zondag 2 juli 2023 heeft de Afdeling Roermond en Venlo van de Bond van Wapenbroeders haar 40-jarig jubileum gevierd met een boottocht op de Maas. Ondanks de matige weersvoorspellingen vooraf konden de aanwezigen die dag genieten van een stralend zonnetje en zacht briesje. Tot vreugde van het organiserend bestuur was de opkomst hoog. Er was zelfs een lid aanwezig die in Zuid-Duitsland woont! 

Afd. Roermond en Venlo neemt deel aan de putkaarsenprocessie in Roermond

De Stadsprocessie, ook wel putkaarsenprocessie genoemd, vertrok op zaterdag 13 mei aan het begin van de avond vanaf het centrum van Roermond naar de Kapel in ‘t Zand. Aan deze processie nam ook een aantal Wapenbroeders deel. Zelfs de Bondsbanier was hierbij aanwezig.

Themalezing door Math Goossens, BNMO Afd. Limburg bij Afd. Roermond en Venlo

Op vrijdagavond 28 april 2023 heeft de voorzitter van de Afdeling Roermond en Venlo, dhr. Martin Hasebos, samen met de voorzitter van de Afdeling Weert, dhr.  Peter van de Berg en de secretaris dhr. Peter William Schreuders van de Afdeling Weert onze spreker Math Goossens van de BNMO, Afdeling Limburg voorafgaande aan zijn lezing in het zonnetje gezet naar aanleiding van zijn benoeming tot "Ridder in de Orde van Oranje Nassau".

Koninklijke onderscheiding voor Jan Litjens, Afd. Roermond en Venlo

Op 26 april 2023 heeft Jan Litjens, lid van de Afd. Roermond en Venlo, uit handen van waarnemend burgemeester Onno Hoes de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau mogen ontvangen. Een prachtige en terechte waardering voor zijn jarenlange intensieve ondersteuning door informatieverstrekking aan nabestaanden van omgekomen militairen; 

Presentatie “Een Veteraan Vertelt” Patriot-vuureenheid in Slowakije ‘ready to fire’ bij Afd. Roermond en Venlo

Op vrijdag 24 maart 2023 was de tweede lezing in het Generaal Spoor Paviljoen te Roermond. Aoo Wil aan de Boom deelde zijn ervaringen als stafonderofficier Force Protection van het eerste detachement van het Patriot-luchtverdedigingssysteem dat gestationeerd was in Centraal-Slowakije.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.