Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Afdeling Roermond / Venlo

Secretaris:

Tel:  06 52062326
E-mail:   bvw.afd.roermond@gmail.com

Rekening:  NL86 INGB 0007 7250 07 

Facebook Afd. Roermond en Venlo: klik hier


In het blad VIA Roermond verscheen op 25 juli 2023 een artikel over de Afdeling Roermond en Venlo: 'Kameraadschap hoog in het vaandel'.2023 07 23 Kameraadschap bij Afd. Roermond en Venlo2

De Bond van Wapenbroeders telt landelijk zo’n 2500 leden. Met een aantal van 126 is de afdeling Roermond/Venlo niet alleen de grootste, maar ook één van de meest actieve binnen de organisatie. Dit jaar viert ze haar 40-jarig bestaan.

“De overkoepelende bond, die over twee jaar haar eeuwfeest viert, werd in 1925 opgericht als vereniging voor iedereen die - in de breedste zin des woords - actief is, of was voor Defensie”, legt Martin Hasebos uit. “Beroepsmilitairen, maar ook burgermedewerkers.” Zelf geniet de Roermondenaar sinds kort van zijn pensioen. Daarvoor was hij ruim veertig jaar werkzaam als geneeskundig officier. Als voorzitter trekt hij, samen met een vijftal anderen, de bestuurlijke kar binnen de afdeling Roermond/Venlo. De volledige tekst is hier te lezen:


 

Thema Lezing over de begraafplaats Margraten bij Afd. Roermond en Venlo

Op vrijdag 25 augustus 2023 vond de eerste lezing na de zomerstop plaats in het Generaal Spoor Paviljoen te Roermond. Te gast was Ton Hermes, voorzitter van de Stichting Adoptiegraven Margraten. Ton hield een boeiende presentatie met veel feitenkennis die begint in september 1944 als Generaal William Simpson C 9th Army met 200.000 manschappen de grens bij Mesch oversteekt en een begin maakt met de bevrijding van Limburg.

Excursie naar Maastricht-Aachen Airport door Afd. Roermond en Venlo

Op 22 september 2023 organiseert de Afdeling Roermond en Venlo een excursie naar Maastricht-Aachen Airport, waarbij wij te gast zijn bij de KMAR (Koninklijke Marechaussee).
Naast de leden van de Bond van wapenbroeders zijn ook alle belangstellende van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze leuke excursie.

40-jarig jubileum op de Maas van Afdeling Roermond en Venlo

Op zondag 2 juli 2023 heeft de Afdeling Roermond en Venlo van de Bond van Wapenbroeders haar 40-jarig jubileum gevierd met een boottocht op de Maas. Ondanks de matige weersvoorspellingen vooraf konden de aanwezigen die dag genieten van een stralend zonnetje en zacht briesje. Tot vreugde van het organiserend bestuur was de opkomst hoog. Er was zelfs een lid aanwezig die in Zuid-Duitsland woont! 

Afd. Roermond en Venlo neemt deel aan de putkaarsenprocessie in Roermond

De Stadsprocessie, ook wel putkaarsenprocessie genoemd, vertrok op zaterdag 13 mei aan het begin van de avond vanaf het centrum van Roermond naar de Kapel in ‘t Zand. Aan deze processie nam ook een aantal Wapenbroeders deel. Zelfs de Bondsbanier was hierbij aanwezig.

Themalezing door Math Goossens, BNMO Afd. Limburg bij Afd. Roermond en Venlo

Op vrijdagavond 28 april 2023 heeft de voorzitter van de Afdeling Roermond en Venlo, dhr. Martin Hasebos, samen met de voorzitter van de Afdeling Weert, dhr.  Peter van de Berg en de secretaris dhr. Peter William Schreuders van de Afdeling Weert onze spreker Math Goossens van de BNMO, Afdeling Limburg voorafgaande aan zijn lezing in het zonnetje gezet naar aanleiding van zijn benoeming tot "Ridder in de Orde van Oranje Nassau".

Koninklijke onderscheiding voor Jan Litjens, Afd. Roermond en Venlo

Op 26 april 2023 heeft Jan Litjens, lid van de Afd. Roermond en Venlo, uit handen van waarnemend burgemeester Onno Hoes de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau mogen ontvangen. Een prachtige en terechte waardering voor zijn jarenlange intensieve ondersteuning door informatieverstrekking aan nabestaanden van omgekomen militairen; 

Presentatie “Een Veteraan Vertelt” Patriot-vuureenheid in Slowakije ‘ready to fire’ bij Afd. Roermond en Venlo

Op vrijdag 24 maart 2023 was de tweede lezing in het Generaal Spoor Paviljoen te Roermond. Aoo Wil aan de Boom deelde zijn ervaringen als stafonderofficier Force Protection van het eerste detachement van het Patriot-luchtverdedigingssysteem dat gestationeerd was in Centraal-Slowakije.

Eerbetoon bij graf Edwin Bray Booth in Margraten / Inventarisatie Memorial Day 2023

Het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland heeft het graf van Edwin Bray Booth op de Amerikaanse Militaire begraafplaats in Margraten geadopteerd. Op 24 maart 2023 hebben Guido Beekwilder, lid van Afd. Roermond en Venlo met zijn zoon Timo  een bezoek gebracht aan het graf van Edwin Bray Booth, die op 24 maart 1945, dus 78 jaar geleden is gesneuveld en vervolgens begraven is te Margraten.  Zij hebben daar bloemen gelegd en een groet gebracht.

Presentatie Lkol Rob Sommers over rol Inspecteur Generaal der Krijgsmacht bij Afd. Roermond en Venlo

Op vrijdag 24 februari 2023 vond de eerste lezing van het nieuwe jaar plaats in het Generaal het Generaal Spoor Paviljoen  te Roermond. Het was de eer aan Lkol Rob Sommers om het lezingen seizoen te openen met een presentatie over de Rol van de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht (IGK).

Zeer geslaagde Kerst-in van de Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo

Zondagmiddag 18 december 2022 verzamelden zich, na een onderbreking wegens corona, zo’n 50 leden van de Wapenbroeders van de Afdeling Roermond en Venlo voor de Kerst-in bij Café de Ster te Maasniel. Het was een zeer geslaagde middag met als een van de hoogtepunten de uitreiking van de Bondsmedaille aan dhr. Pim Ermers

De nieuwe voorzitter a.i. Martin Hasebos heette iedereen welkom, waarbij een speciaal woord van welkom uitging naar de  Bondssecretaris dhr. Klaas Orsel, erevoorzitter dhr. Edwin Jacobsz en dhr. Arie van der Lee voorzitter Afdeling Ospel. Hierna werd 1 minute stilte in acht genomen voor de dit jaar overleden leden van de afdeling en de slachtoffers van de Russische invasie in de Oekraïne.

Presentatie rol van Roermond in de laatste oorlogsmaanden door Hugo Levels en Eric Munnicks

Op vrijdag 25 november 2022 gaven de heren Hugo Levels en Eric Munnicks een lezing met als titel  “de rol van Roermond in de laatste oorlogsmaanden van september 1944 t/m maart 1945”. Voor deze interessante lezing  in het Generaal Spoor Paviljoen hadden zich meer dan 40 belangstellenden gemeld; leden en niet leden van de Wapenbroeders afdeling Roermond.

Na een welkom door voorzitter a.i. Martin Hasebos stelde het duo Levels en Munnicks zich voor. Beide mannen hebben inmiddels meer dan 40 jaar onderzoek gedaan naar de gebeurtenissen gedurende WO2 en de naoorlogse periode in Limburg en de aangrenzende gebieden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.