Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Afdeling Drenthe-ZW / Overijssel-NW

Secretaris:

Tel: 0522 492182
E-mail: hansmdevries@gmail.com

Rekening: NL66 RABO 0379 0014 38 
Bond van Wapenbroeders Afd. Z.W.-Drenthe/N.W.-Overijssel


Op 3 april 2023 organiseert de Afdeling Z.W.-Drenthe/N.W.-Overijssel de presentatie “Prins Bernard (1911-2004): “Van sprookjesprins tot schavuit van Oranje” met de heer Evert de Graaf, historicus te Putten.

In Nederland bestaat het gezegde: “Van de prins geen kwaad weten”. Dat geldt niet voor Prins Bernard. In een interview in 2001 met de toen bekende tv-persoonlijkheid Maartje van Wegen zei Prins Bernard: 
“Misschien heb ik iets te veel vertrouwd dat mijn reputatie niet kon worden aangetast en heb ik domme dingen gedaan. Maar ik heb er geen uur minder om geslapen.”

Hoe had hij zijn reputatie dan opgebouwd? En hoe werd deze reputatie dan aangetast?  Al deze zaken komen aan de orde in de lezing van de heer De Graaf die op dit terrein zijn sporen al meer dan heeft verdiend. Een aanbeveling om hierbij op 3 april 2023 vanaf 19.30 uur aanwezig te zijn in Echos Home in Havelte.”

Tenzij anders vermeld houden wij onze bijeenkomsten op de 1e maandag avond van de maand in Echos Home “Het Baken”, Johan Postweg 5 in Havelte, tel:. 0521-341297.

Wij starten de avond om 19.30 uur met koffie/thee van de afdeling. Gasten zijn van harte welkom, het 1e  bezoek is gratis om kennis te maken en om de sfeer te proeven. De volgende keer, hopelijk dan lid geworden, vragen wij € 7.50 als vergoeding gemaakte kosten!

Programma 2023:

  • 6 februari - Pub Qwis
  • 6 maart - 40e Algemene Ledenvergadering 
  • 3 april - Lezing door dhr. Evert de Graaf uit Putten: Prins Bernard, van sprookjesprins tot Schavuit van Oranje
  • 9 april - 17.30 uur: Seizoenafsluiting met Chinees-Indisch buffet in Dieverbrug. Graag aanmelden.

 

Film 75- jaar bevrijding alsnog getoond

De afdeling Zw. Drenthe- Nw. Overijssel heeft de film 75-jaar bevrijding alsnog getoond op de bijeenkomst in “Het Baken” te Havelte. Voorzitter Dick Janssen heette de leden welkom en in het bijzonder de potentiële nieuwe leden. De heer gaf uitleg wat zijn beroep en beleving in het leger was als Wapen/munitie beheerder op verschillende lokatie`s, als laatste `t Harde .Er waren iets minder leden aanwezig vanwege de corona-chec die we allen moesten laten zien! Direkt na de koffie werd de film 75 jaar bevrijding gestart . De oorlog begonnen in mei 1940 werd door de Duitsers in Europa begonnen met Nerderland eerst als neutraal land maar later toch bezet. Op 29 mei 1940 werd Anton Mussert geinstalleerd als rijkscommisaris en kwamen we onder zijn regiem te staan wat eerst mild was maar snel omsloeg. We hebben als bevolking vele benarde en niet te bevatten tijden meegemaakt die de oudere leden nog vers voor de ogen stond. Bekende voorvallen zijn b.v. de bombardementen op Rotterdam de slag om Arnhem, 3 oktober 1944 op Walgeren.

Hoe de Joden ,Sinti en andere bevolkingsgroepen op transport  gezet werden met de bekende afloop! Ook de honger tochten hebben indruk gemaakt ,sommige bewoners gingen naar het noorden waar minder hongers nood was en moesten tochten maken te voet van wel 100 km. Het waren heel zware tijden tot 5 mei 1945 in hotel “De Wereld” in Wageningen  de bevrijding werdt ondertekend door de Canadese generaal Foulkes , generaal Blaskowitz en Prins Bernhard o.a. De film was een goede en mooie die de barre tijden weergaf in alle facetten. Na afloop hoopte voorz. Dick ons allen weer te zien op maandag 1nov. als oud legerpredikant Mark Boersma over zijn ervaringen en hoby het bierbrouwen komt vertolken. Blijf gezond!

 

Opening seizoen afdeling Zw. Drenthe- Nw.Overijssel 2021 / 2022 

Hè- hè, Het kon gelukkig weer om elkaar te ontmoeten!

De leden van de afdeling Zw. Drenthe-Nw Overijssel kwamen afgelopen 6 september 2021 weer bijeen op uitnodiging van het bestuur om het seizoen te beginnen met een BBQ.
Voorzitter Dick Janssen opende de BBQ om 18.00 uur met een welkomstwoord en hij was verheugd dat we deze zware periode redelijk goed waren doorgekomen. We waren zeer verheugd met de 32 aanmeldingen die met de 1 ½  meter corona afstand rekening houdend, buiten gehouden kon worden met zeer mooi weer.

De BBQ was daar ook opgesteld en werd verzorgd door ons bestuurslid/beheerder van “Het Baken” in Havelte. Het vlees (5 soorten) en de sausen met salades en broodjes waren binnen uitgestald . Onder het genot van de nodige drankjes werd van dit alles genoten en werd er na de lange periode van niet bij elkaar kunnen komen, gezellig bijgepraat met een ieder .

Van het Bondsbestuur was Edwin Dokter uitgenodigd en heeft hieraan gehoor gegeven, wat ons als afdelingsbestuur toch goed doet. Het was ondertussen een uur of acht geworden dat een ieder voldaan naar de uitgang begonnen te kijken. Voor deze eerste bijeen komst kregen alle aanwezigen enkele presentjes als aandenken vanwege de corona pandemie en deze toch weer gezellige BBQ.
Door voorzitter Dick werd nog een laatste woord van dank aan een ieder uitgesproken en hij hoopt ons snel weer te zien!  

2021 09 06 01 2021 09 06 02
2021 09 06 03 2021 09 06 04

Algemene Ledenvergadering Afd. ZW.Drenthe-NW.Overijssel

Lag het aan het weer (er was sneeuw voorspeld) of wat dan ook? Voorzitter Dick Janssen opende op 6 maart 2023 de vergadering van de Afdeling ZW.Drenthe-NW.Overijssel en was verbaasd dat er niet meer leden waren gekomen. In de toespraak werd er stil gestaan bij de leden die ons ontvallen zijn afgelopen jaar. Hierop aansluitend werd het 1è couplet van het Wilhelmus staande gezongen. Secretaris Hans de Vries las de verslagen en notulen voor die goedgekeurd werden.

Pub Qwis bij Afd. ZW Drenthe - NW Overijssel

Op maandag 6 februari 2023 waren de leden van de afdeling ZW. Drenthe - NW. Overijssel weer bijeen in Echos Home Havelte. Na de opening van voorzitter Dick Janssen stond deze avond in het teken van de Pub Qwis.
De leiding hiervan was bij Han Mennink. In groepjes van 3 personen werden de deelnemers opgedeeld. Er waren 10 vragen over o.a. personen / dieren / topografie.

Presentatie “Prins Bernard: “Van sprookjesprins tot schavuit van Oranje” met dhr. Evert de Graaf

Op 3 april 2023 organiseert de Afdeling Z.W.-Drenthe/N.W.-Overijssel de presentatie “Prins Bernard (1911-2004): “Van sprookjesprins tot schavuit van Oranje” met de heer Evert de Graaf, historicus te Putten.In Nederland bestaat het gezegde: “Van de prins geen kwaad weten”. Dat geldt niet voor Prins Bernard. 

‘De kop is er vanaf voor 2023’ bij Afdeling  ZW-Drenthe/NW-Overijssel

De kop is er vanaf voor het jaar 2023 . De Afdeling ZW-Drenthe/NW-Overijssel heeft haar Nieuwjaarsbijeenkomst op maandagavond 9 januari 2023 gehouden in “Het Baken” te Havelte. Om 19.30 uur werd de avond door de voorzitter Dick Janssen met een kort woord geopend. Hij wenste de aanwezigen allen het beste voor 2023. De koffie werd door Klaas en Margje geserveerd met de bekende oliebol. De leden hadden zelf presentjes meegenomen voor de tombola, die verder werd aangevuld door de afdeling. Er werd gestart met het verkopen van de lootjes met het vragenspel onder leiding van Ebel opvolgend. De aanwezigen werden opgesplitst in groepjes.

Kerstdiner Afdeling Zw. Drenthe – Nw. Overijssel

Woensdag 14 december was de grote dag dat de leden van de Afdeling ZW-Drenthe/NW-Overijssel bijeen kwamen voor het jaarlijkse Kerstdiner in “Het Baken” in Havelte. De inloop was vanaf 15.30 uur en konden we met koffie of een drankje op temperatuur komen. Op het moment dat iedereen aanwezig was heeft voorzitter Dick Janssen het woord genomen om een welkomst woord tot ons te richten in het bijzonder dominee Arend de Brake uit Nijeveen.
Helaas hadden er totaal 7 leden wegens omstandigheden moeten afzeggen. Nadat iedereen zich naar de dinerzaal had verplaatst werd het diner geopend door de dominee met het kerstverhaal.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.