Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Reünie tevens Dag der Banieren

26-05-2023 10:00

Ripseweg 1
Vredepeel

Het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (RCT WZ-NL) heeft de eer en het genoegen u en uw leden/ donateurs met eventuele partners hierbij uit te nodigen voor de jaarlijkse Reünie tevens Dag der Banieren van onze samenwerkende afdelingen, die op vrijdag 26 mei 2023 gehouden zal worden. Van buiten het samenwerkingsverband zijn een aantal afdelingen met hun respectievelijke banierwachten (voor zover zij die hebben) en de vlagwachten van de identiteitsgroepen ook uitgenodigd.

De middag hebben wij gereserveerd voor een gezellig samenzijn met een muzikale ondersteuning, waarbij de mogelijkheid tot dansen aanwezig is.

Het programma van de Dag der Banieren is (onder voorbehoud):

09.00 – 10.00 uur :    Ontvangst met koffie/ thee in het Bedrijfsrestaurant (geb. 320).

10.00 – 10.15 uur :    Welkomstwoord door de voorzitter van het RCT WZ-NL.

10.15 – 10.45 uur :    Oefenen met de banier- / vlagwachten en instructie.

10.45 – 11.45 uur :    Optreden en jurering banier- / vlagwachten.

11.45 – 13.15 uur :    Gezellig samenzijn.
In deze periode zal de jury zich beraden over de geleverde prestaties van de banier- / vlagwachten. Aansluitend worden de belangrijkste bevindingen gezamenlijk teruggekoppeld.

13.15 – 14.15 uur :    Rijstmaaltijd.

14.15 – 16.30 uur :    Gezellig samenzijn met mogelijkheid tot dansen. Tijdens dit samenzijn zullen de prijzen aan de banier- / vlagwachten worden uitgereikt.

14.15 – 16.30 uur :    Museum Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging geopend.

                             :    Afsluiting, waarna iedereen de kazerne verlaat (hopelijk met een goede herinnering aan deze dag).

Parkeren                 :   
Na het melden bij de wacht volgt u de bordjes: “Dag der Banieren”. Bij een grote drempel op een kruisingsvlak, slaat u links af en rijdt daarna links een grote parkeerplaats op.

Tenue
Indien u in het bezit bent van het Bondstenue wordt u verzocht in Bondstenue met batons te verschijnen.
Banier- / vlagwachten : Bondstenue met model decoraties en katoenen handschoenen.

Bijdrage:
De persoonlijke bijdrage voor deelnemers van de samenwerkende afdelingen van de Bond van Wapenbroeders in de provincies Noord-Brabant en Limburg is € 7,00 per persoon. De bijdrage voor deelnemers van buiten het samenwerkingsverband is € 9,00 per persoon. Prijzen nog onder voorbehoud.

Aanmelding:
De aanmelding voor de Dag der Banieren sluit op 8 mei 2023.   

Toegang tot het onderdeel:

In verband met de toegangscontrole aan de poort dienen persoonlijke gegevens van de deelnemers vooraf bij mij te worden aangemeld. Dit is ook van toepassing voor de leden van uw banierwacht en de eventuele partners van de deelnemers.

U wordt verzocht om een nominatieve opgave van deelnemers bij secretaris RCT WZ-NL rctwznl@wapenbroeders.nl in te dienen met de volgende gegevens:
- naam, voorletters, tussenvoegsels,
- adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer,
- ID soort en ID nummer.

Het “spontaan” aanmelden aan de poort voor deelname aan de Dag der Banieren is niet mogelijk.

Overige bijzonderheden:
U wordt verzocht aan te geven of u met een banierwacht deelneemt

Voor de lunch worden gezamenlijk de belangrijkste bevindingen teruggekoppeld naar de leden van de opgetreden banier- en vlagwachten. Het schriftelijke juryrapport wordt in een later stadium aangeboden.
Indien u of uw partner de voorkeur geeft aan een broodmaaltijd, dan kunt u mij dit laten weten.


Overmaken bijdrage:
Ook deze keer wordt verzocht om de bijdrage vooraf te laten voldoen.
U wordt verzocht de persoonlijke bijdrage vóór 8 mei 2023 over te maken op rekeningnummer NL28 RBRB 0938 1589 88 t.n.v. A.A. van Eldik te Weert o.v.v. “Dag der Banieren 2023”.

Wij verzoeken u de deelname van uw bestuur onder uw leden/ donateurs en uw banierwacht met hun eventuele partners te willen stimuleren, zodat op deze voor ons allen zo belangrijke dag zoveel mogelijk Wapenbroeders van de samenwerkende afdelingen en banierwachten  aanwezig zijn.

Tijdens de Dag der Banieren worden foto’s gemaakt voor de website www.wapenbroederszuid.nl en de sociale media. Deelnemers aan dit evenement gaan akkoord met het maken en het gebruik van het fotomateriaal. 

Wij hopen velen van u op 26 mei 2023 op de Luitenant-generaal Bestkazerne Vredepeel te mogen verwelkomen.

Aanmeldformulier

Dit veld is verplicht
Vul een geldig e-mailadres in.
Invalid Input
Dit veld is verplicht
/ / Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Gegevens partner / begeleider (indien van toepassing)

Dit veld is verplicht
/ / Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.