Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door Vfonds

s2

Jaarvergadering Afdeling ZW-Drenthe / NW-Overijssel

De ledenjaarvergadering van de Afdeling ZW-Drenthe / NW-Overijssel op 4 maart 2024 is dit jaar bijzonder vlot verlopen. Bij het openingswoord kon Voorzitter Dick Janssen een 20-tal leden verwelkomen. Hij was verheugd met deze goede opkomst.

Na het punt herdenking (er waren gelukkig geen overleden Wapenbroeders) ging hij gelijk door met het voorlezen van de notulen en het jaarverslag 2023. Deze werden goedgekeurd. Het verslag van de penningmeester was ook kort en bondig.

Er waren enkele vragen over het iets ingeteerde kasvermogen! Gelukkig houdt de opbrengst van ons boekje (met dank aan de sponsoren) de afdeling op de been om de avonden te organiseren met nog iets extra`s.

Het verslag van de kascontrolecommissie was lovend! Voor de afvaardiging naar de ALV Bond van Wapenbroeders werden nog wat vragen beantwoord.

De uitreiking Draaginsignes Langdurig Lidmaatschap was aan Irene Boomsma en Freek Vrieling. De rondvraag leverde geen vragen op. Tot slot sloot Voorzitter Dick de vergadering.

Aansluiten was het verslag van hun belevenissen naar Londen door Dick en Roel. Zij waren van 9 tot 12 november 2023 met hun dames naar de REMEMBRANCE DAY in LONDEN geweest. Zij  vertelden met bijpassende beelden over deze indrukwekkende belevenissen hoe dit alles in Engeland wordt beleefd. Bijvoorbeeld: hoe veteranen gewaardeerd worden in het openbaar vervoer! Men maakt direct plaats voor je! Ook op andere momenten ervaar je dit.

Het was weer een fijne avond met deze afsluiting Roel en Dick bedankt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.