Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door Vfonds

s2

Lezing Lkol Bart Bams over Allied Joint Force Command Brunssum bij Afd. Roermond en Venlo

Op vrijdag 16 februari 2024 vond de eerste lezing van het nieuwe jaar plaats in het Generaal Spoor Paviljoen, georganiseerd door de Wapenbroeders afdeling Roermond. Gastspreker was Luitenant Kolonel Bart Bams werkzaam bij JFCBS Brunssum.

Het afgelopen jaar zag het bestuur het bijwonen van de lezingen ook steeds meer een sociaal karakter kreeg. Leden maar ook bezoekers ontmoeten elkaar en gesprekken ontstonden spontaan, daarom had het bestuur bij wijze van pilot besloten de deuren tijdens de eerste lezing al om 18:00 uur te openen om ruimte te geven voor aanvang van de lezing aan deze ontmoetingen en gesprekken. Dit bleek een groot succes te zijn met ruim 40 leden en belangstellenden. Het bestuur heeft dan ook besloten vanaf nu bij elke lezing de deuren om 18:00 uur te openen.

Na het welkomstwoord van voorzitter Martin Hasebos en een korte introductie van onze gastspreker was het podium voor Bart Bams, die zijn lezing begon met de ontstaansgeschiedenis van de NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) in 1949, waaraan toen 12 landen meededen w.o. Nederland.

Het hoofdkwartier werd in 1953 in het Franse Fontainebleau opgericht, toen onder de naam AFCENT.
Na het vertrek van Frankrijk uit de NAVO midden jaren 60 werd een nieuwe vestigingsplaats gezocht.
Door de mijnsluitingen in de zestiger jaren moest er vervangend werk worden gezocht voor de vele werknemers die hierdoor hun bron van inkomsten verloren. Nederland zag in 1967 kans om het hoofdkwartier naar Brunssum te halen en is sedertdien gevestigd op een oude kolenmijn.  
Het draagt tegenwoordig de naam Headquarters Allied Joint Force Command Brunssum.
Daarna werd door de heer Bams de organisatiestructuur geschetst met aan het hoofd Jens Stoltenberg. Vervolgens kwam de missie van de NAVO aan de orde, waarbij een van de taken is de afschrikking en verdediging van het bondgenootschap tegen dreigingen te land, ter zee, de lucht, ruimte en cyberspace en het ondersteunen van vrede en veiligheid en de nationale soevereiniteit van de NAVO leden. Ook werd aandacht besteed aan de verdediging van Oost-Europa, dat door Brunssum wordt aangestuurd.

Verder werd de economische impact van de vestigingsplaats onder de aandacht gebracht. Door het vestigen van de NAVO is er weliswaar een economische opleving in het gebied gekomen maar de oostelijke Mijnstreek kampt heden ten dage nog steeds met naweeën van de mijnsluitingen: hoge werkeloosheid, criminaliteit enz.

Aan het einde van de lezing dankte voorzitter Hasebos de spreker voor zijn zeer interessante lezing en bood een attentie aan.

Deze lezing werd mede mogelijk gemaakt door SKVGOL Stichting Koepel Veteranen- en Geüniformeerden Organisaties Limburg https://www.dekoepellimburg.nl/

Naar de foto’s van dhr. Pim Ermers: >

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.