Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door Vfonds

s2

Lkol Pascal Limpens over Korps Nationale Reserve bij Afd. Roermond en Venlo

Op vrijdag 22 maart 2024 was Lkol Pascal Limpens te gast bij de Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo om een lezing te geven over het Korps Nationale Reserve (Natres). Na het welkomstwoord van voorzitter Martin Hasebos van de Wapenbroeders kondigde hij de spreker van de avond aan: Lkol Pascal Limpens als Bataljonscommandant van 30 Infanterie Bataljon Bewaken en Beveiligen (Korps Nationale Reserve). Voordat hij het woord aan de gastspreker gaf, overhandigde hij Pascal het Draaginsigne Langdurig Lidmaatschap een oorkonde voor zijn 15-jarig lidmaatschap van de Bond van Wapenbroeders.

Daarna was het podium voor de spreker. 
Pascal beschreef in het kort zijn loopbaan bij defensie en de Natres, waarna hij de kerntaken van het Korps Nationale Reserve beschreef: het bewaken en beveiligen van het Nederlands grondgebied, waartoe behoren de cruciale punten in Nederland. Te denken valt aan ontruimde gebieden en vitale objecten, zoals energiecentrales, tunnels en bruggen en (lucht) havens.
Ook ondersteunt het korps de troepen die NAVO opdrachten uitvoeren en faciliteert het korps bijvoorbeeld de US troepenverplaatsingen en helikopter brigades vanuit de haven van Vlissingen.  Verder wordt het ter ondersteuning ingezet bij de brandweer, de politie en  de KMAR bijvoorbeeld bij hoogwater, vogelgriep, corona enz.

Het Korps bestaat uit 3 bataljons: 10 Natresbataljon, 20 Natresbataljon en 30 Natresbataljon samen  ongeveer 3.000 reservisten, vrijwillige militairen, die hun militaire functie naast een burgerbaan of studie vervullen.  Het 30 Natresbataljon valt onder commando van 13 Lichte Brigade in Oirschot. Pascal vertelde verder over de taakstelling, organisatie en locatie en wat er verlangt wordt van de reservisten. Al met al een zeer gevarieerd pallet van werkzaamheden ter ondersteuning van NAVO partners en onze binnenlandse veiligheidsdiensten o.a. KMAR en CLas.

Ook had hij aandacht voor de versterking van de eenheden in het programma Heracles met meer middelen o.a. drones, sensoren, pantserwagens en extra manschappen zodat er robuuster opgetreden  en  beter opgeschaald kan worden ter bescherming van vitale infra en processen. Ter afsluiting dankte voorzitter Hasebos Ltkol. Limpens voor de zeer interessante lezing en bood hem als dank een fles geestrijk vocht aan.

Deze lezing werd mogelijk gemaakt door de ondersteuning van Stichting Koepel Veteranen- en Geüniformeerden Organisaties Limburg www.dekoepellimburg.nl/

Naar de foto’s van dhr. Pim Ermers: >

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.