Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door Vfonds

s2

Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Weert

Op 26 maart 2024 vond de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Weert plaats. Deze vond opnieuw plaats bij Café-restaurant Bee-j-Bertje te Weert. Het was een bijzondere gelegenheid omdat we niet alleen samenkwamen om afgelopen jaar te bespreken maar ook om enkele leden te eren met oorkondes en een Draaginsignes Langdurig Lidmaatschap. Wij waren verheugd om onze interim-voorzitter Klaas Orsel en Penningmeester Marianne den Dungen van het Hoofdbestuur te mogen verwelkomen die speciaal naar Weert waren afgereisd om de Draaginsignes Langdurig Lidmaatschap aan onze jubilarissen uit te reiken.

Zo waren er jaarspelden voor Noel Tummers (25 jaar),  Lenie Nanninga (15 jaar), Frans Maes (10 jaar), Thei Verstappen (10 jaar) en Peter W. Schreuders (5 jaar).

Naast de Draaginsignes Langdurig Lidmaatschap ontvingen de jubilarissen ook een prachtige oorkonde van het Bondsbestuur, de partners ontvingen van Anja Schreuders een mooi paasstukje.

De Algemene Ledenvergadering werd vervolgens voortgezet met een uitgebreid jaarverslag van de secretaris en een gedetailleerde financiële toelichting door de penningmeester. Onze dank ging vervolgens uit Ben Beerens en Frans Maes bedankt voor hun toewijding als kascontrole leden. Feitelijk was Twan Stokbroeks met Ben Beerens benoemd maar Twan was naar Lourdes om de reliek van de heilige Reliek op te halen die vanaf april in zeven bisdommen getoond zal worden.        

Uit de verslagen van het bestuur viel op te maken, dat we niet mogen klagen over de financiële situatie van de afdeling en ook het ledenaantal blijft redelijk stabiel. Sommige leden waren wel vanwege gezondheidsredenen of andere verplichtingen afwezig maar gelet op de gemiddelde leeftijd van 83 jaar en met enkele leden boven de 90 jaar is de kans altijd aanwezig dat niet altijd alle leden bij de diverse activiteiten aanwezig kunnen zijn. Als bestuur hebben wij daar zondermeer begrip voor!

Het bestuur staat klaar om leden te ondersteunen, inclusief vervoer voor degenen die dat nodig hadden. Onze secretaris had vooraf aan de ALV al 4 herinneringen en 2 nieuwsbrieven met verstuurd met een oproep aan de leden en met succes.

In totaal waren er 24 personen/gasten aanwezig en voor ons was de ALV geslaagd. In 2023 hebben wij er een aantal leden en donateurs bijgekregen na de themalezing over Market Garden en het bestuur zal ook in 2024 twee themalezingen verzorgen in de hoop,  dat hiermee ook extra leden kunnen worden geworven. Als overigens elk huidig lid een familielid of dienstmakker kon interesseren voor het lidmaatschap of donateurschap dan zouden wij daarmee al zeer geholpen zijn. "Is het niet zo dat het werven van nieuwe leden niet alleen de verantwoordelijkheid is van het bestuur?"

Ook zoeken wij nog steeds naar iemand die 1 keer per 2 weken onze facebookpagina kan bijhouden dan mag ook een (klein)kind zijn en het lidmaatschap is niet verplicht, ook dat zou onze naams- bekendheid beslist ten goede komen.

Om ongeveer 16.00 uur werd de ALV beëindigd en ging iedereen met een goed gevoel huiswaarts maar niet nadat wij Klaas Orsel, Marianne den Dunnen, Siegmund Zasada en Pim Ermers hadden bedankt voor hun aanwezigheid en onze voorzitter hun een klein presentje overhandigde.

Naar de foto's van dhr. Pim Ermers:>

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.