Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door Vfonds

s2

Presentatie over het Veteranen Search Team bij Afd. Midden-Brabant

De heer Boon is zelf geen veteraan, maar oud-politieman. Hij werkte o.a. als coördinator van het Team Cold Cases en Vermissingen in de Politie eenheid Midden-Brabant. In dit werk heeft hij geleerd dat een vermissing een van de ergste dingen is die je kan overkomen. Rob legde uit waar het VST voor staat, wie zij zijn, de werkwijze en de middelen. De doelstelling is het op gedisciplineerde wijze ter beschikking staan van de politie als ondersteunend element tijdens zoekacties naar vermiste personen en soms goederen.

De politie is leading. Alleen op verzoek van de politie start VST een zoekactie. Er is geen contact met de familie van de vermiste persoon. Kameraadschap, saamhorigheid en discipline zijn steekwoorden die horen bij het VST en zijn de basis om samen te werken.

Binnen 2 uur na de oproep voor een zoekactie is het mogelijk om in heel Nederland 20, 30 tot wel 50 man voor de zoekactie in het veld te hebben. De eerste uren zijn vaak het belangrijkst. Het VST is de enige vaste partner van de politie. De inzet gebeurt via de landelijke meldkamer. Het team is getraind om het doel te behalen; dit kan zijn het vinden van de persoon (dood of levend) of voor 99% zeker weten dat een persoon niet in het zoekgebied is. Het zoekteam, 15 tot 20 man, loopt in linie met een onderlinge afstand van 1,5 tot max. 2 meter, uitgerust met een hesje, prikstok en lantaarn. De politie loopt altijd mee en komt in actie als er iets gevonden wordt. Het team bestaat voor 85% uit veteranen vanuit alle krijgsmachtdelen, die gewend zijn aan structuur en discipline. Kameraadschap, eigenwaarde en trots, dat is volgens hem de kracht van het team.

Binnen het VST bestaan er verschillende teams: o.a. zoekteams, droneteam, bikerteam, trackerteam, een coördinatieteam, een team dat geografische analyses verricht en een adviesteam. Hiernaast zijn er nog het caditeam (voor de verzorging van het natje en droogje van de zoekers) en een nazorgteam, beiden zeer belangrijk.  Het VST heeft eigen GV’er en er kan gebruik worden gemaakt van de Landmacht, Trauma Risc Incident Management (TRIM).
Ca. 14 dagen na de inzet is er een terugkomdag voor de verwerking.

Tenslotte vertelde Rob hoe het VST de eindjes financieel aan elkaar moet knopen. De leden van het VST zijn allemaal onbezoldigde vrijwilligers. Een inzet kost gemiddeld € 4000,- voor het gebruikte materieel. Dit geld moet bijeen gesprokkeld worden bij donateurs, fondsen o.a. Vfonds, business clubs, activiteiten en acties. Hij riep de aanwezigen op om een donatie te doen ter ondersteuning.

Voorzitter Jan Schrijver bedankte Rob Boon voor de zeer interessante en uitgebreide lezing, waarbij we inzicht hebben gekregen in de binnenzijde van de organisatie.

Naar de foto's van dhr. Hans Kroes: >

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.