Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door Vfonds

s2

Eindejaarsbijeenkomst Afd. Valkenswaard met nieuwe leden

Op donderdag 14 december 2023 had Afdeling Valkenswaard haar Eindejaarsbijeenkomst met een Chinees-Indisch buffet in ECHOS Home Oirschot. Zij werden ontvangen met koffie/thee en kerststol, dat zette de toon voor de rest van deze feestelijke bijeenkomst. Christ van den Heuvel, voorzitter van de afdeling, opende de bijeenkomst met het verzoek tot een moment van stilte ter nagedachtenis aan het overlijden van onze wapenbroeder Piet Lievens op 22 maart 2023.

Hierna heette hij alle aanwezigen welkom, speciaal de twee nieuwe leden Wim Brauns en Wim Tops met zijn partner. Beide heren stelden zichzelf kort voor. Hun toezegging dat zij zich actief willen inzetten voor de afdeling, werd beantwoord met enthousiast applaus van de ongeveer twintig deelnemers.

Vervolgens zette de voorzitter Nelly Toonen in de bloemetjes voor haar opkomende kroonjaar en bovenal voor haar niet aflatende inzet voor de afdeling. Zij houdt het bestuur altijd scherp met haar informatie over Valkenswaard en verricht al vele jaren hand- en spandiensten. De voorzitter reikte vervolgens aan secretaris Bert van Donk de oorkonde en het draaginsigne voor langdurig lidmaatschap (15 jaar) uit. Bert was hiermee duidelijk verguld.

Secretaris van de Bond van Wapenbroeders, Klaas Orsel nam het woord over en benadrukte het belang van bijeenkomsten als deze voor de verbinding tussen verschillende wapenbroeders. De Bond richt zich niet langer voornamelijk op veteranen. Zij zijn immers vaak al lid van een eigen vereniging, bijvoorbeeld opgericht rondom een bepaalde missie. Maar de (oud-)militair zonder veteranenstatus blijkt ook een plek met die saamhorigheid te zoeken. Een afdeling van de Bond kan hem/haar dat bieden. Voorzitter van Afdeling Weert, Peter van de Berg en secretaris Peter William Schreuders vulden aan dat zij met hun diverse activiteiten, zoals openbare lezingen, al meerdere ‘verenigingsloze’ (oud)-Defensiemedewerkers hebben geënthousiasmeerd lid te worden.

Voordat het uitgebreide Chinees-Indische buffet werd geopend, startte de voorzitter met de inmiddels traditionele loterij. De prijzentafel was weer heel gevarieerd. Dit maal van reflecterende broekklem tot elektrisch sfeerkacheltje. Iedereen had wel een keer prijs; natuurlijk sommigen iets vaker dan een ander.

Het buffet werd meerdere malen bezocht en de avond werd afgesloten met een laatste toost en het goede voornemen elkaar in het Nieuwe Jaar spoedig weer te ontmoeten. logo vfonds
Deze Eindejaarsbijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door Vfonds.

Naar de foto’s van mevr. Sylvana Bouwens: >

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.